Kabinet wil hereniging van gezinnen beperken

DEN HAAG, 15 JAN. Het kabinet wil grenzen stellen aan gezinshereniging en gezinsvorming. Op dit moment kunnen Nederlandse inwoners hun nog in het buitenland wonende gezinsleden of huwelijkspartner ongehinderd laten overkomen om zich in Nederland te vestigen. Het kabinet wil dit onmogelijk maken als men niet over voldoende middelen van bestaan beschikt. Gezinshereniging en gezinsvorming zijn de belangrijkste factoren in de toename van het aantal migranten in Nederland.

Staatssecretaris Kosto maakte het voornemen van het kabinet vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet laat nu onderzoeken hoe de inkomenseis zich verhoudt tot algemene rechtsbeginselen. Het gaat hierbij onder meer om artikel 8 van het Europees mensenrechtenverdrag dat een ongestoord gezinsleven waarborgt. De eventuele inkomenseis zou zowel voor Nederlanders als voor vreemdelingen gelden.

Met betrekking tot de inkomenseis bij gezinsvorming zei staatssecretaris Kosto vanmorgen voor de VARA-radio: “Het wordt tijd dat we de vraag stellen of men in staat is de overgekomen huwelijkspartner te onderhouden.” De VVD steunt het kabinetsvoornemen. VVD-woordvoerder Wiebenga zei vanochtend in hetzelfde programma dat er “grenzen gesteld moeten worden aan gezinsvorming”. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer sprak zich vanochtend bij monde van afgevaardigde Apostolou uit tegen een dergelijke eis. “Ik vind dat de rechten van vreemdelingen in Nederland gegarandeerd moeten zijn”, aldus Apostolou. Naar verluidt bestaat binnen het kabinet tussen PvdA en CDA-bewindslieden geen overeenstemming over het voorgenomen beleid.

Over de hoogte van de inkomenseis doet het kabinet nog geen uitspraken. Minimale eisen aan de middelen van bestaan worden al wel gesteld voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Voor een gezin geldt een bedrag van 1712 gulden, dat niet afkomstig mag zijn uit de collectieve middelen. Volgens een woordvoerder van Justitie zou de inkomenseis ook gelden voor Nederlanders: “Zo zullen bijvoorbeeld Nederlandse boeren die willen trouwen met Poolse vrouwen maar die over een negatief bedrijfssaldo beschikken met die eis te maken krijgen.”

Kosto maakt verder bekend dat de in Nederland geldende minimumleeftijd van 16 jaar voor huwelijkssluiting ook moet gelden voor migranten. Dit zou behalve een beperking van de toestroom van migranten ook ten doel hebben het uithuwelijken van naar Nederlands recht minderjarige meisjes tegen te gaan. Volgens een woordvoerder van Justitie betekent het laten overkomen van minderjarige bruiden uit met name landen rond de Middellandse Zee een verkapte verlaging van die leeftijdsgrens.