Hoogovens verlaagt knuppelproduktie

Hoogovens IJmuiden heeft besloten de produktie van knuppels (halffabrikaten voor lange staalprodukten) te verminderen van één miljoen tot ongeveer 750.000 ton per jaar.

Als redenen noemt Hoogovens de aanhoudend zeer lage opbrengstprijzen als gevolg van de sterke toeneming van de invoer tegen lage prijzen uit Oost-Europa en de agressieve prijspolitiek van kleine bedrijven op grond van de lage schrootprijs.

Het aantal arbeidsplaatsen zal met ongeveer 100 verminderen. Dit zal worden opgevangen met interne overplaatsingen, Vut en een sociaal plan.