Geen voorrang meer op Zeeuwse veren

VLISSINGEN, 15 JAN. Zeeuwse hoogwaardigheidsbekleders mogen niet langer voordringen op de twee veerdiensten over de Westerschelde.

Tot nu toe konden gebruikers van de veerboten regelmatig constateren dat donkere dienstauto's voorrang kregen bij het oversteken van de Westerschelde, maar het huidige provinciebestuur vindt de regeling uit de tijd. “Soms moet je”, vindt verantwoordelijk gedeputeerde J.I. Hennekeij, “bepaalde gewoonten tegen het licht houden en constateren dat ze verouderd zijn”. De regeling gold onder andere voor de commissaris van de koningin, gedeputeerden en hoge ambtenaren van rijk en provincie.