FNV en PvdA positief, VNO tegen "Wolfson'

DEN HAAG, 15 JAN. De vakcentrale FNV vindt het rapport van de PvdA-commissie-Wolfson een “bruikbare bijdrage aan het maatschappelijk debat over de toekomst van de sociale zekerheid”.

Voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan van de werkgeversorganisatie VNO noemde het rapport daarentegen vanmorgen “behoudend en traditioneel”. De loonkostensubsidie typeerde Rinnooy Kan als een “verouderd stokpaard, waarvan in de praktijk is bewezen dat het niet werkt.

Partijleider Kok en staatssecretaris E. ter Veld (sociale zaken) en reageerden gisteren en vanmorgen enthousiast op de keuze van de commissie-Wolfson voor handhaving van de werknemersverzekeringen. Ook Groen Links reageerde positief.

De VVD betreurt de inkomensnivellering die Wolfson c.s. bepleiten.

PvdA-leider Wim Kok keerde zich gisteren, met de commissie-Wolfson, tegen een mini-stelsel van sociale zekerheid. “Niet de uitkeringen maar het gebruik van de uitkeringen moet omlaag. Als u ooit dacht dat ik er belang in zie de uitkeringen te verschralen heeft u het mis.”

In zo'n mini-stelsel worden niet alleen de uitkeringen van de volksverzekeringen, maar ook die van de werknemersverzekeringen beperkt tot het sociale minimum. Wie meer wil moet zichzelf dan, al dan niet via de werkgever, bijverzekeren. Op het partijcongres van eind september in Nijmegen hield Kok de deur naar zo'n mini-stelsel nog op een kier. Hij noemde toen “een nieuwe afweging nodig tot welke hoogte risico's door de overheid dwingend moeten worden verzekerd”.

Gisteren zei de PvdA-leider dat de bezwaren tegen het mini-stelsel zwaar wegen: het is een grote operatie die relatief weinig geld oplevert en de solidariteit aantast, terwijl bij de aanvullende verzekeringen de overheid allerlei regels zal moeten stellen, omdat grote risico's anders buiten de boot vallen.

Het beroep op de sociale zekerheid moet volgens Kok worden beperkt. Dat betekent volgens de PvdA-leider onder meer dat de uitvoeringsorganisaties “meer moeten functioneren conform de bedoelingen van de wet”. Het rapport-Wolfson werkt wat dat betreft "enthousiasmerend'. Kok onderschreef het pleidooi van Wolfson c.s. voor een verlaging van de arbeidskosten die wordt gefinancierd via een energieheffing. Maar daarnaast is volgens de PvdA-leider een versterking van de economische structuur nodig, via investeringsimpulsen.

De VVD keert zich scherp tegen het wegnemen van de inkomensgrenzen voor de premies bij de volksverzekeringen zoals de AOW. “Dat leidt tot een forse inkomensnivellering ten koste van de middengroepen,” aldus een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie. Ook het afwijzen van een mini-stelsel en van een verlaging van het minimumloon wordt door de liberalen betreurd. De plannen om de uitvoering van de sociale zekerheid te verbeteren worden daarentegen door de VVD toegejuicht.

CDA-Tweede Kamerspecialist P.J. Biesheuvel weigerde vanmorgen een reactie te geven, ook omdat het CDA momenteel zelf werkt aan een rapport over de verzorgingsstaat.