Fabricom: maatregel GTI onaanvaardbaar

ROTTERDAM, 15 JAN. De Belgische onderneming Fabricom acht de beschermingsmaatregel die GTI (elektrotechnische installaties) in Nieuwegein heeft getroffen om het belang te verminderen dat Fabricom de afgelopen jaren in GTI had opgebouwd, volstrekt onaanvaardbaar en ongerechtvaardigd.

Dit zei een woordvoerder van de Fabricom-directie in Ukkel vanochtend. Fabricom wil nader overleg met de GTI-directie en overweegt de mogelijkheid van juridische stappen. GTI maakte gisteren bekend 1,4 miljoen gulden aan preferente aandelen te hebben geplaatst bij een stichting om zich te vrijwaren tegen een vijandelijke overneming door Fabricom.

“Er is geenszins sprake van een vijandelijke overneming, wij hebben ons toegenomen belang in GTI keurig aan de directie in Nieuwegein gemeld. Dat doe je toch niet als je van plan bent de controle over een bedrijf over te nemen”, zegt de woordvoerder.

GTI heeft door de plaatsing van prefente aandelen de eigen zeggenschap zodanig vergroot dat het belang van Fabricom van meer dan 20, mogelijk zelfs meer dan 30 procent, is teruggedrongen. Een woordvoerder van GTI: “Deze constructie is in Nederland volkomen toegelaten en in overeenstemming met de statuten van het bedrijf en de wettelijke bepalingen. Talloze beursgenoteerde ondernemingen beschikken over deze mogelijkheid om zich te verweren tegen een onvrijwillige overneming. Sinds de verzelfstandiging van GTI in 1985 is dit vastgelegd in de statuten en het bedrijf heeft er nu gebruik van gemaakt.”

Niet bekend