Effect akkoord minderheden nihil

ROTTERDAM, 15 JAN. Het effect van het minderhedenakkoord dat in december 1990 tussen werkgevers en werknemers werd gesloten, is nihil. Slechts drie procent van de bedrijven en instellingen spant zich actief in om minderheden aan het werk te helpen.

Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken vanochtend bevestigd. De cijfers zijn afkomstig uit een nog vertrouwelijk onderzoek van de Loontechnische dienst van dit ministerie. Minister De Vries (Sociale Zaken) zal de uitkomsten van het onderzoek begin februari met werkgevers en werknemers bespreken.

Uit het onderzoek blijkt dat 34 procent van de onderzochte bedrijven en instellingen in het geheel niet op de hoogte is van de aanbevelingen die in de Stichting van de Arbeid zijn gedaan. Ruim een jaar geleden kwamen werkgevers en werknemers daar tot de zogenaamde "60.000 afspraak', die inhoudt dat er tot en met 1994 60.000 extra banen voor allochtonen moeten komen.

Ruim 40 procent heeft wel eens van het minderhedenakkoord gehoord, maar kent de inhoud niet. Dat blijkt voor de bedrijven en instellingen nog geen reden om uit te zoeken wat de "60.000 afspraak' inhoudt. Slechts in 7 procent van de bedrijven die hebben aangegeven van de inhoud op de hoogte te zijn, wordt een werkplan voor het aantal in dienst te nemen allochtonen opgesteld.

Van werkgeverszijde komt vaak de klacht dat het aanbod van allochtonen te gering zou zijn of dat werkervaring en opleiding onvoldoende zijn. Ook zouden de minderheden vaak de Nederlandse taal niet goed beheersen. J. Kamminga, voorzitter van de werkgeversorganisatie voor midden- en kleinbedrijf KNOV, meldde vorig week dat hij over honderden beschikbare scholings- en arbeidsplaatsen voor allochtonen beschikt, maar dat de aansluiting tussen bedrijven en minderheden verre van soepel verloopt.