Directeur NS uit kritiek op overheid

UTRECHT, 15 JAN. De overheid moet het openbaar vervoer niet als "prijsleider' gebruiken om de mobiliteit duurder te maken.

Deze kritiek uitte president-directeur L.F. Ploeger van de Nederlandse Spoorwegen gisteren in zijn nieuwjaarsrede. Ploeger sprak van een “pervertering van het voorgenomen beleid”. Volgens hem moet mobiliteit in het algemeen duurder worden, maar wordt een stijging van de autokosten nu voornamelijk gebruikt om zo ook het openbaar vervoer een hogere prijs te kunnen geven. Volgens NS-topman moeten de autokosten harder stijgen dan de tarieven in het openbaar vervoer en is daar nu helemaal geen sprake van. Doelend op de accijnsverhogingen voor benzine zei Ploeger: “Dat kwartje van Kok had natuurlijk veel meer moeten zijn”.