Curaçao blijft vasthouden aan autonome status

WILLEMSTAD, 15 JAN. Curaçao blijft vasthouden aan een aparte status binnen het koninkrijk. Nederland en Curaçao zijn tijdens de tweedaagse politieke "mini-conferentie' over de staatkundige toekomst van de Antillen, geen stap nader tot elkaar gekomen.

Een volgende conferentie moet meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden tot samenwerking. Dat bleek gisteravond na afloop van het overleg op Curaçao van minister Hirsch Ballin (Antilliaanse Zaken), vertegenwoordigers van de Antilliaanse regering en afgevaardigden van de vijf eilanden.

Volgens Curaçao heeft verder overleg pas zin na 12 juni, wanneer de bevolking van dat eiland zich in een consultatief referendum heeft kunnen uitspreken over een eventuele acceptatie van een aparte status voor Curaçao.

Minister Hirsch Ballin van Antilliaanse Zaken herhaalde dat “geen overeenstemming is te bereiken over zodanige wijzigingen in de koninkrijksstructuur dat één of meer eilanden afzonderlijke posities als land binnen het koninkrijk zouden verkrijgen”. Wil Curaçao een land op eigen benen worden, dan moet het voor onafhankelijkheid kiezen. Elke andere optie is alleen te realiseren bij volledige overeenstemming tussen alle partners in het koninkrijk.

De besprekingen van maandag en dinsdag hadden een vlot verloop, totdat Curaçao in de formulering van het slotdocument het streven naar een autonome status wilde opnemen. Nederland wilde als reactie een afwijzing hiervan eveneens op schrift gesteld zien. Dat zou echter aanleiding geven voor verdere verscherping van de niet zo soepele onderlinge verhoudingen de laatste tijd. In een weinigzeggend slotdocument werd gesteld dat partijen begrip hebben voor elkaars standpunten en dat gezocht zal worden naar oplossingen voor de knelpunten in de huidige verhoudingen.

Nederland wil voortgaan met herstructurering van de Antillen bestaande uit vijf eilanden. Om te helpen die herstructurering weer op gang te brengen, stelde Nederland gisteren, zowel voor sanering als ter ondersteuning van het overheidsapparaat op de eilanden, 45 miljoen gulden extra hulp in het vooruitzicht.

De Curaçaose partijen mikken nu op de uitslag van het referendum medio juni. Op de vraag aan Hirsch Ballin wat er gebeurt wanneer blijkt dat een status aparte bij de bevolking van Curaçao favoriet is, antwoordde hij: “Voor elke wijziging is hoe dan ook in koninkrijksverband overeenstemming nodig, net zoals dat is gegaan met Aruba.”