Aanpak ziekteverzuim Rotterdamse haven zonder inleveren geld

ROTTERDAM, 15 JAN. Werknemers in de Rotterdamse haven hoeven in elk geval tot januari 1994 geen geld of vrije dagen in te leveren in geval van ziekte. Dat zijn de havenwerkgevers en de vervoersbonden van CNV en FNV gisteravond overeengekomen tijdens onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst.

De haven is de eerste sector die geen gehoor geeft aan de aanbeveling van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers over bestrijding van het ziekteverzuim. In deze "centrale aanbeveling', opgesteld in november, werd de CAO-onderhandelaars op het hart gedrukt ook afspraken te maken over “arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in geld en/of vrije tijd”. Dit is niet gebeurd.

Het ministerie van sociale zaken, dat na de aanbeveling afzag van wettelijke ingrepen in hoogte en duur van het ziekengeld, kon vanmorgen nog geen reactie geven op de uitkomst van het overleg in de haven.

De onderhandelingen in de haven gaan over een raam-CAO. De lonen komen daarbij niet aan de orde. Daarover wordt per deelsector onderhandeld.

Aanvankelijk wilden de havenwerkgevers het ziekteverzuim wel aanpakken door te korten op het ziekengeld of door zieke werknemers vrije dagen in te laten leveren. “Maar de vakbonden hebben ons overtuigd van de noodzaak tot gezamenlijke inspanning”, aldus SVZ-onderhandelaar L.F.J. Jansen. Afgesproken is dat op korte termijn een commissie wordt ingesteld die de oorzaken van het ziekteverzuim in de verschillende havensectoren moet onderzoeken en die maatregelen voorstelt om deze oorzaken weg te nemen. Leidt dit over twee jaar niet tot een lager verzuim, dan kan het inleveren van geld of vrije tijd bij ziekte alsnog ter sprake komen.

Jansen ontkent dat de wijziging in het standpunt van de havenwerkgevers is ingegeven door angst voor nieuwe sociale onrust in de haven. “Maar we houden er wel rekening mee, want het ziekteverzuim in de haven is een zeer gevoelig onderwerp”, aldus Jansen. Het afgelopen najaar liepen de werknemers in de Rotterdamse haven voorop bij acties tegen de kabinetsplannen inzake WAO en Ziektewet.

Over andere belangrijke onderdelen van de CAO, die voor 8.000 werknemers zal gelden, is nog geen overeenstemming bereikt. De vervoersbonden willen de Vut-regeling uitbreiden tot werknemers met een dienstverband van veertig jaar in de havensector. Bovendien willen ze de Vut-leeftijd van 62 naar 60 jaar verlagen. Ook van de SVZ mag de huidige Vut-regeling op de helling. “Wij voelen meer voor integraal ouderenbeleid, flexibele- en deeltijd-Vut. We denken dat de Vut omlaag kan, maar dan moet de werknemer meebetalen”, aldus Jansen.

Over een eventuele aanvulling op de WAO-uitkering tot honderd procent is nog geen overeenstemming bereikt. De werkgevers zeggen te willen wachten tot de overheid meer duidelijkheid schept.

Over de looptijd van de CAO zijn partijen het evenmin eens. De vakbonden voelen veel voor een vijf-jarige CAO, indien goede afspraken over de Vut-regeling worden gemaakt. De werkgevers geven de voorkeur aan een tweejarige CAO.