Aan de Amstel zit Brezjnev nog op de troon

AMSTERDAM, 15 JAN. De overgrote meerderheid van een hoorzitting over de deelraad voor de Amsterdamse binnenstad wreef het de leden van de gemeenteraad nog eens krachtig onder de neus: aan de nieuwe deelraad bestond bij de aanwezigen geen behoefte.

Maar terwijl de discussie over de deelraad binnenstad tot nu toe vooral negatieve reacties heeft uitgelokt, gaat het gemeentebestuur rustig door met het voorbereiden van de plannen, zo meende een groot aantal sprekers in de drukbezochte zaal van het stadhuis. Op inhoudelijke argumenten wordt amper ingegaan, luidde het verwijt. “Brezjnev aan de Amstel zit kennelijk nog steeds op zijn troon”, zo oogstte een van de sprekers het applaus van de zaal.

Over een kleine drie weken moet de Amsterdamse gemeenteraad een besluit nemen over het instellen van een aparte deelraad voor de binnenstad. Een groot aantal voorlichtingsbijeenkomsten eind vorig jaar liep uit op een spervuur van kritiek van de aanwezige bewoners, winkeliers en ondernemers op de plannen. Burgemeester Van Thijn distantieerde zich van de plannen en tot overmaat van ramp kondigde voormalig wethouder en staatssecretaris Jan Schaefer vorige week een partij aan die als enig doel de opheffing van de deelraad binnenstad zal hebben.

Met geroutineerde gelatenheid liet verantwoordelijk wethouder Jeroen Saris (Groen Links) gisteravond dan ook de kritiek over zich heen rollen. Het meest gehoorde bezwaar betrof de onduidelijke bestuurlijke structuur waar de binnenstad in terecht dreigt te komen. Vooral over de komst van het Regionaal Overleg Amsterdam (ROA) bestaat nog veel onzekerheid. Zolang er nog geen ROA is, valt ook de noodzaak weg tot het instellen van een deelraad binnenstad, zo redeneerde veel aanwezigen. En daarmee is vooral het overzicht gediend. “Deelraad, gemeente, ROA, provincie, superprovincie, land, Europese gemeenschap, straks misschien ook nog de wereld: je weet niet meer wie je belangen vertegenwoordigt”, aldus een van de sprekers.

Daarnaast bestaat de vrees dat de Amsterdamse binnenstad, met zijn vele nationale functies en belangen, het slachtoffer wordt van dorpspolitiek in handen van onervaren bestuurders. “Dit moeilijke stadsdeel heeft sterke figuren nodig in plaats jongens met jeugdpuistjes”, zo vatte een afvaardiging uit de Jordaan de bezwaren samen.

De gemeenteraad neemt 5 februari definitief een beslissing over het instellen van een deelraad voor de binnenstad.