Ziektekosten (2)

Terwijl de vakbonden nog kortere arbeidstijden voor nog meer loon eisen, ontvangen 65-plussers met een niet-waardevast, niet-welvaartsvast pensioen nu de afrekeningen van dat pensioen in 1992. Zij constateren dat hun toch al uitgeholde pensioen dank zij de hogere AWBZ-premie is verlaagd, en dat hun premie voor de ziektekostenverzekering niet is gedaald, integendeel.

De 65-plussers hebben de crisis van de jaren dertig moeten ondergaan, de Tweede Wereldoorlog moeten doorstaan, en het naoorlogse verarmde Nederland moeten opbouwen tot een welvaartsstaat onder andere door een zesdaagse werkweek met lange arbeidstijden en weinig vakantie.

Niemand komt nu voor hen op: geen vakbond, werkgever, minister, of politieke partij. Zelfs aan Flip de Kam (NRC Handelsblad, 4 januari) ontgaat het.

Het nieuwe stelsel betekent voor de hier genoemde groep gepensioneerden niets anders dan een ordinaire belastingverhoging en de zoveelste discriminerende nivelleringsmaatregel.