Ziektekosten (1)

De commotie over het gelijkblijven respectievelijk (wat) verhogen van de ziektenkostenverzekeringspremie is voor een groot gedeelte ten onrechte!

Staatssecretaris Simons is overtuigd, dat de premies zouden moeten dalen omdat de medicijnkosten voortaan uit de verhoogde AWBZ-premies worden vergoed. Gemakshalve vergeet hij dan maar dat de wettelijke bijdragen aanzienlijk verhoogd zijn. Voorbeeld de premie van standaardkostenpolis van het Zilveren Kruis bedroeg in 1991 (inclusief ƒ 504,96 wettelijke bijdragen) voor 2 personen ƒ 3989,76 per jaar.

Dezelfde premie bedraagt in 1992 ƒ 3941,76 (inclusief ƒ 727,76 wettelijke bijdragen en ƒ 250.- nominale AWBZ-premie).

Derhalve daalde de werkelijke premie met ƒ 520,80 en stegen de wettelijke bijdragen etc. met ƒ 472,80, per saldo ƒ 48.- lager over een geheel jaar.

De wettelijke bijdragen betreffen het jaarlijks tekort dat de exploitatie van de ziekenfondsen of de AWBZ-rekening van het Rijk zogenaamd te zien geven. Indertijd bij de ziekenfondsen veroorzaakt door de vergrijzing van de deelnemers. Dat werd afgewenteld op de particulier verzekerden. Het is vreemd dat dit bedrag steeds maar stijgt. Voorts stegen de Ziekenhuistarieven met zes tot tien procent. Staatssecretaris Simons weet dit alles zeer goed en behoeft dan ook in het geheel niet zo verbaasd te doen.