Vogelliefhebbers tegen de Flora- en Faunawet

DEN HAAG, 14 JAN. De Nederlandse organisaties van vogelliefhebbers zijn een handtekeningenactie begonnen en hebben een zwartboek aangelegd als protest tegen de nieuwe Flora- en Faunawet, die sinds 1982 in voorbereiding is. De organisaties vinden dat er in Nederland te weinig plaats is voor het houden en kweken van Europese cultuurvogels.

De Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (ANBvV), de Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels (BEC) en de vereniging Aviones voelen zich “in de steek gelaten” door het ministerie van Landbouw, dat al tien jaar lang bezig is met vernieuwing van de Jacht-, de Vogel- en de Natuurbeschermingswet, die in de toekomst moeten worden samengevoegd in de Flora- en Faunawet.

In maart 1990 liet de Raad van State zich negatief uit over het toenmalige voorstel voor de Flora- en Faunawet. Sinds die tijd bestudeert het ministerie de adviezen die de Raad van State bij haar kritiek heeft gevoegd. Tot nu toe is het ministerie bezig met een zogenoemde reparatiewet die in afwachting van de definitieve Flora- en Faunawet voorlopig moet voorkomen dat Nederland teveel uit de pas gaat lopen in de Europese wetgeving.

De verenigingen van vogelliefhebbers vinden dat ze niet genoeg worden betrokken in de totstandkoming van de wet. Op 27 november 1991 organiseerde de Tweede Kamercommissie van Landbouw een hoorzitting over de reparatiewet waar verschillende belangenverenigingen werden uitgenodigd, maar niet de vogelliefhebbers. Daarom vragen deze verenigingen nu de aandacht via een handtekeningenactie en een zwartboek over de trage gang van zaken op het ministerie.

De drie vogelverenigingen zouden graag zien dat de lijst van Europese cultuurvogels, die in kooien mogen worden gehouden, wordt uitgebreid. Nu staan enkel de putter, sijs, groenling, vink, kneu, geelgors en merel op de lijst. De vogelliefhebbers willen om te beginnen de goudvink toegevoegd zien.

Ook willen de vogelliefhebbers dat de vogels die op de lijst staan worden voorzien van een vaste voetring, zodat een sluitend registratiesysteem ontstaat. Verder moet volgens de verenigingen het verbod op het transport van de vogels worden opgeheven. Deze maatregel is volgens hen achterhaald en zou niet meer passen in de Europese wetgeving. “De vogels mogen nu niet vervoerd, gevangen of verhandeld worden, dus je moet ze of zelf gekweekt hebben of ze zijn zo je kooi in komen vliegen”, aldus P. Stijnen, voorzitter van de ANvV.

Ook de Nederlandse Vogelbescherming vindt dat het vervoer van de zeven soorten Europese kooivogels moet worden toegestaan, maar toevoeging van de goudvink aan de lijst is volgens directeur J. Bonjer uit den boze. “De goudvink tot kooivogel maken is het legaliseren van een overtreding. De vogel zal in groten getale gevangen worden en wij zijn tegen het onttrekken van vogels aan de natuur.”

Volgens Bonjer er in de Europese landen een tendens om steeds strikter te worden met de vogelwetten. Versoepeling van de Nederlandse Vogelwet zou volgens Bonjer indruisen tegen het Europese beleid.