Twijfel aan economisch herstelplan in Suriname

PARAMARIBO, 14 JAN. De Surinaamse politieke partijen VHP en KTPI verwerpen de aanbevelingen van het organisatiebureau Coopers & Lybrand voor een vergaande sanering van de economie. De regering-Venetiaan zal daardoor waarschijnlijk geen steun krijgen om - zoals Nederland wil - op basis van dit rapport een aanpassingsprogramma voor de economie door te voeren.

De hindoestaanse VHP en de javaanse KTPI, onderdeel van de regeringscoalitie Nieuw Front, zijn met name tegen het voorstel om allereerst de Surinaamse munt te devalueren. Zij vinden dat eerst met andere middelen produktie en export moeten worden bevorderd. De KTPI wil weliswaar dat snel maatregelen worden genomen om de economie te saneren, maar dit zal “naar Surinaamse omstandigheden” moeten gebeuren.

Beide partijen willen ook meer aandacht voor de sociale gevolgen van een economische sanering. KTPI-leider W. Soemita vindt dat Nederland niet van Suriname kan vragen een aanpassingsprogramma naar het model van Coopers & Lybrand uit te voeren als een maatschappelijk draagvlak daarvoor ontbreekt. Voor de VHP is uitgangspunt dat, welk herstelprogramma ook wordt doorgevoerd, niet alleen de economische toets moet prevaleren.

De VHP wil dat eerst het overtollige geld dat in omloop is - naar schatting ongeveer 1,5 miljard Surinaamse gulden - wordt afgeroomd. Pas daarna kunnen maatregelen als aanpassing van de wisselkoers bekeken worden. Afroming kan geschieden door verkaveling van domeingrond en privatisering van bedrijven. De VHP pleit ook voor verhoging van de brandstofprijs.

Van de regeringspartijen wil de creoolse NPS nog geen standpunt bekendmaken over het saneringsprogramma. De Raad van vakcentrales in Suriname, Ravaksur, verwierp onlangs al het voorstel om op korte termijn de Surinaamse munt te devalueren.

De Surinaamse economie ligt op dit moment vrijwel stil. In de jaren zeventig werd jaarlijks 500 miljoen gulden geïnvesteerd, dat is nu gedaald tot nauwelijks 80 miljoen gulden. Een economisch herstel staat of valt met financiële steun van Nederland, dat steeds heeft aangedrongen op het snel opstellen van een herstelprogramma op basis van het rapport van Coopers & Lybrand. De Surinaamse regering zal op 17 januari een officieel standpunt over het rapport bekendmaken.