Tien Nederlandse musea samen op Parijse beurs

PARIJS, 14 JAN. In het Parijse Grand Palais vindt deze week de derde internationale Salon van musea en exposities (Sime) plaats, een soort beurs voor musea, die zowel gericht is op het grote publiek als op deskundigen uit de museumwereld. In dit "museum van de musea', dat alle beschikbare ruimte in het Grand Palais in beslag neemt, zijn 280 musea vertegenwoordigd, 120 uit Frankrijk en 160 uit veertien andere landen, met Duitsland, Italie en Zwitserland als grootste inzenders.

Nederland is vertegenwoordigd met tien musea - met het Amsterdamse Rijksmuseum als grootste en het Fries Museum uit Leeuwarden als een van de kleinste - die in een gezamenlijke presentatie onder het motto "Nederland en de buitenlandse handel' een instructief beeld geven van wat ze te bieden hebben. In twee vitrines die op conisch toelopende glazen dijken lijken, zijn de tien musea vertegenwoordigd met merendeels "topstukken', zoals de zogenoemde Popta-schat (zilverwerk) uit het Fries Museum, waarvan de waarde op vijf miljoen gulden wordt geschat.

De Nederlandse presentatie, die voor het grootste deel wordt bekostigd door het ministerie van WVC en die tot een van de aantrekkelijkste van Sime mag worden gerekend, is een ontwerp van Total Design, een bureau voor grafische en industriële vormgeving. De organisatie van de Nederlandse presentatie berustte bij de Rijksdienst voor Beeldende Kunst. Door de gekozen opzet kunnen ook kleine musea met kleine budgetten, zoals het museum De Waag uit Deventer, deelnemen.

Het ministerie van WVC geeft vandaag voor museumdeskundigen een presentatie van het Delta-plan voor Cultuurbehoud. De aanpak van restauratie zoals in dit plan is voorzien, zou volgens Nederlandse deskundigen internationaal een uitzondering zijn. Het ministerie heeft hiervoor een bedrag van veertig miljoen uitgetrokken.

De Sime, die om de twee jaar wordt gehouden, is ditmaal vooral interessant vanwege het groot aantal deelnemers uit Oost-Europa, vooral Tsjechoslowakije (met zeven musea). Behalve musea zijn ook een groot aantal culturele instituten, uitgeverijen, restaurateurs en tachtig gespecialiseerde technische en dienstverlenende bedrijven op de Sime vertegenwoordigd. De salon heeft tenslotte een wereldprimeur: de eerste expositie van een fraaie collectie Japanse kunst die eigendom is van de Franse beeldhouwer Arman.