Studie Tsjechoslowakije Vietnamezen toe te laten

DEN HAAG, 14 JAN. Tsjechoslowakije is bereid de mogelijkheid te onderzoeken om Vietnamezen die over geldige verblijfspapieren voor Tsjechoslowakije beschikken, toch toe te laten wanneer zij uit Nederland worden uitgezet.

Het ambtelijk overleg tussen Tsjechoslowakije en Nederland over terugzending van Vietnamezen heeft verder nog geen concreet resultaat opgeleverd.

Het overleg had gisteren plaats op verzoek van Tsjechoslowakije en had tot doel de impasse te doorbreken die is ontstaan na de herhaalde weigering van Tsjechoslowakije om naar Nederland uitgeweken Vietnamezen weer terug te nemen, terwijl de Nederlandse regering meent dat dit wel moet gebeuren.

Niet bekend

Volgens haar waren deze gekoppeld aan de arbeidscontracten en die zijn door het vertrek van de Vietnamezen verbroken waardoor de geldigheid van de verblijfspapieren verviel. Nederland staat daarentegen op het standpunt dat deze papieren niet eenzijdig ongedaan kunnen worden gemaakt.

Naar verluidt zullen de Vietnamezen die geen geldige verblijfspapieren hebben waarschijnlijk via Bangkok naar Hanoi worden teruggezonden maar daarover is nog geen besluit genomen.

De Vietnamese asielzoekers, van wie inmiddels ruim dertig zijn uitgeprocedeerd, verzetten zich echter zowel tegen uitwijzing naar Tsjechoslowakije als naar Vietnam. Volgens hen staan zij in Tsjechoslowakije bloot aan intimiderend optreden door met name "skinheads' terwijl zij in Vietnam straffen vrezen wegens "Republikflucht', het zonder de benodigde toestemming verlaten van het land.

Gisteren bepaalde de fungerend president van de rechtbank in Zwolle dat zeven Vietnamezen mogen worden uitgewezen. Zij konden niet aannemelijk maken dat zij in Vietnam het risico lopen te zullen worden gestraft wegens Republikflucht. Volgens het vonnis “zullen de Vietnamese autoriteiten wegens de slechte economische situatie de hulp van de Westerse landen hard nodig hebben en terdege beseffen dat zij niet op die hulp zullen hoeven te rekenen wanneer zij tot bestraffing van terugkerende asielzoekers zouden overgaan”.

Een uitzondering werd gemaakt voor een Vietnamees die met zijn vrouw het herzieningsverzoek mag afwachten. Hij kon een brief overleggen van de Vietnamese ambassade in Praag waaruit bleek dat hij “een zeer reëel” risico loopt bij terugkeer in Vietnam naar een heropvoedingskamp te zullen worden gestuurd. Uitzetting naar Tsjechoslowakije mag ook niet omdat dit land het Europees verdrag voor de rechten van de mens nog niet heeft bekrachtigd, aldus dit vonnis.