Smeergeld in Japan: nieuw schandaal

TOKIO, 14 JAN. Een Japanse oud-minister en naaste medewerker van de huidige premier Kiichi Miyazawa is gisteren gearresteerd op beschuldiging van corruptie. Fumio Abe (69) zou in 1989 als minister voor de economische ontwikkeling van het Japanse eiland Hokkaido een bedrag van meer dan twee miljoen gulden hebben aangenomen van de projectontwikkelingsmaatschappij Kyowa, in ruil voor informatie over bestemmingsplannen en bemiddeling bij het verkrijgen van goedkope leningen.

Abe, die verklaard heeft onschuldig te zijn, zegde gisteren zijn partijlidmaatschap op, maar hij behield zijn parlementszetel. Tot vorige maand gaf Abe leiding aan Miyazawa's fractie binnen de Japanse regeringspartij LDP. Miyazawa zou zijn premierschap voor een belangrijk deel te danken hebben aan de begeleiding van Abe. Miyazawa zou niets geweten hebben van de corruptie van zijn medewerker, maar in Japanse kranten is gesuggereerd dat een deel van het smeergeld is gebruikt voor campagnes van Miyazawa.

Diens arrestatie is in Japan uitgelegd als een nieuwe politieke slag voor de premier, wiens prestige sinds zijn aantreden in november vorig jaar, steeds verder is afgenomen. De Japanse oppositie zal Abes arrestatie naar verwachting gebruiken om haar campagne tegen Miyazawa op te voeren. Het wordt hierdoor twijfelachtig genoemd of de premier zijn begroting voor het komende jaar vóór 1 april door het parlement goedgekeurd kan krijgen. “Na alle eerdere schandalen is nu aangetoond dat de Japanse regering structureel niet met geld kan omgaan”, aldus een woordvoerder van de socialistische partij gisteren. (Reuter)