Praxis-medewerkers

In het stuk van Peter Michielsen (NRC Handelsblad, 10 januari) "Servische intellectuelen zijn niet de bron van het kwaad' wordt beweerd dat “Als er de Praxis-medewerkers zijn geweest die zich in Servië hebben laten verleiden tot chauvinistische campagnes, dan in elk geval niet allemaal, en ook in elk geval niet als Praxis-medewerkers.” Het is misschien nuttig te vermelden dat de meest bekende van Praxis-medewerkers, Mihajlo Markovic, vice-voorzitter is van Milosevic' Socialistische partij van Servië (SPS) en tegelijkertijd een van haar belangrijkste ideologen.

Het is niet zo zeer belangrijk hoeveel van de Praxis-medewerkers zich in dienst van Milosevic hebben gesteld, maar welke. Markovic was voor velen binnen en buiten Joegoslavië een symbool van het verzet tegen politieke onderdrukking. Nu is hij het symbool van de intellectuele collaboratie met een onderdrukker. Het is natuurlijk niet zo dat alle Servische intellectuelen in dienst van Milosevic politieke machine zijn. Maar het blijft een feit dat Milosevic zich voortdurend heeft laten inspireren door de Servische Academie van Wetenschappen. Daarin horen toch intellectuelen te zitten?