Massaal ontslag in Frankrijks wapenindustrie

PARIJS, 14 jan. In de Franse wapenindustrie zullen dit jaar minimaal 12.000 maar waarschijnlijk meer, mogelijk 18.000 arbeidsplaatsen verloren gaan.

Deze schatting is afkomstig van de Delegation generale pour l'armement (DGA), een Franse overheidsorgaan. De Franse wapenindustrie omvat ruim 5.000 grote en kleine bedrijven, met in totaal 250.000 mensen in dienst en een gezamenlijke omzet van 125 miljard franc (41 miljard gulden).

Bij de Franse wapenproducenten is gegeven de verminderde vraag op de nationale en wereldmarkt sprake van overcapaciteit. De produktiekosten stijgen, de export neemt af evenals de Franse defensieuitgaven. Volgens het DGA zou de Franse defensiebegroting jaarlijks met twee procent moeten worden verhoogd om de bestaande werkgelegenheid te kunnen behouden. Het ministerie van defensie hoopt dat in het programma voor de periode l993-l997 kan worden uitgegaan van een uitgaven-groei van 1,5 procent per jaar. Maar het ministerie van financiën bepleit een zgn. nul-groei, hetgeen neerkomt op een effectieve verlaging ten opzichte van 1992 met bijna drie procent. De programmawet zal dit voorjaar bij het parlement worden ingediend.

De Franse militaire en civiele vliegtuigbouwer Aerospatiale, producent van de Airbus, en de motorenfabriek Snecma maakten gisteren bekend dat ze op zoek zijn naar nieuwe kapitaalsinjecties. Aerospatiale heeft volgens Franse deskundigen behoefte aan twee miljard franc en Snecma aan 750 miljoen franc. Aerospatiale dat voor 100 procent eigendom is van de Franse staat, onderhandelt met de staatsbank Crédit Lyonnais over een minderheidsdeelneming van CL. Snecma, ook staatsbedrijf, is eveneens op zoek naar een partner, mogelijk het Amerikaanse General Electric, waarmee het al langdurig commercieel samenwerkt.

Niet bekend

Aerospatiale zal volgens zijn president Henri Martre in 1994 driekwart van zijn omzet halen uit samenwerking met Deutsche Aerospace. De twee concerns werken samen bij de bouw van de Airbus en talrijke andere militaire en civiele projecten zoals Eurocopter, Euromissile, Arianespace en Eurohermespace (de bouw van de Europese ruimtevaarder Hermes). Areospatiale heeft voor 2,5 jaar werk aan orders in portefeuille.