Kroatië en Sloveniëerkend door Vaticaan, Belgrado reageert boos

BELGRADO/ROME, 14 JAN. Het Vaticaan heeft gisteren Kroatië en Slovenië diplomatiek erkend. Het Vaticaan liep daarmee vooruit op een beslissing die morgen wordt genomen door een aantal - zo niet alle - EG-landen. In Belgrado is verbitterd op de stap gereageerd.

Volgens een bekendmaking in Rome voldoen Kroatië en Slovenië aan de criteria die het Vaticaan aanhoudt voor de diplomatieke erkenning van andere landen.

De federale regering in Belgrado wees de stap van het Vaticaan in scherpe bewoordingen van de hand. Volgens een federale onderminister van buitenlandse zaken is de Vaticaanse “erkenning van de afscheiding” van Kroatië en Slovenië “een flagrante schending van het internationale recht”, waarop de federale Joegoslavische regering met “krachtige afkeuring en spijt” reageert. De stap is volgens Belgrado bovendien “een directe inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Joegoslavië”. Ten slotte komt het besluit van het Vaticaan volgens de federale regering neer op een schending van de VN-resolutie waarin wordt opgeroepen tot het nalaten van acties die de vreedzame oplossing van de Joegoslavische crisis in gevaar kunnen brengen of kunnen vertragen.

De federale regering ontsloeg gisteren de ambassadeur van Joegoslavië bij de Heilige Stoel. De ambassadeur, een Kroaat, vertegenwoordigt vanaf vandaag Kroatië. Hij zei gisteren in Rome dat zijn ontslag het resultaat is van zijn mededeling, dat hij geen gevolg meer zou geven aan federale instructies.

In Wenen zijn gisteren de vijftig VN-officieren bijeengekomen die vandaag naar Joegoslavië gaan om er de komst van een troepenmacht van de VN voor te bereiden. De vijftig verbindingsofficieren, die afkomstig zijn uit twintig landen, kregen van hun Australische commandant het advies mee “fair, firm and friendly” (eerlijk, vastberaden en vriendelijk) op te treden, geen partij te kiezen en de partijen bij te staan bij het handhaven van het bestand. (Reuter)