Impasse in overleg M-Oosten doorbroken

WASHINGTON, 14 JAN. Israelische en Palestijnse onderhandelaars hebben gisteren hun procedurele impasse doorbroken en tijdens hun eerste directe vredesoverleg in Washington voorstellen uitgewisseld over interim-autonomie voor de Palestijnen in bezet gebied. Het Israelische overleg met Syrië leverde weer niets op, en het overleg met Libanon werd afgelast wegens ziekte van de Libanese delegatieleider.

Over de inhoud van de autonomie-voorstellen of de agenda voor de besprekingen werd niets bekendgemaakt. Kleine extreem-rechtse partijen in de Israelische regering maken ernstig bezwaar tegen Palestijnse autonomie, en om de coalitie op dit moment niet in gevaar te brengen willen de Israeliërs hierover zo min mogelijk kwijt.

Volgens Arabische gedelegeerden herhaalde Israel de wens de volgende gespreksronde in het Midden-Oosten of daar in de buurt te houden, waartegen de Arabieren zich tot dusverre verzetten. De huidige ronde wordt volgens Israelisch plan morgen al weer afgesloten. De gesprekken hadden oorspronkelijk vorige week dinsdag al zullen beginnen, maar de Arabische delegaties stelden toen hun vertrek naar Washington uit wegens Israels besluit twaalf Palestijnen uit te wijzen. Na een scherpe veroordeling daarvan door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vertrokken de Arabieren alsnog.

In de vorige ronde in de bilaterale vredesonderhandelingen, die 18 december in Washington eindigde, kwamen de Israeliërs en de Jordaans-Palestijnse delegatie niet verder dan de gang naar de conferentiezaal.

Pag 4:

Israeliërs en Palestijnen doorbreken impasse overleg

Het probleem was dat de Palestijnen afzonderlijk met de Israeliërs wilden praten, terwijl de Israelische delegatie alleen met de gemeenschappelijke Palestijns-Jordaanse afvaardiging zaken wilde doen.

Men werd het echter eens dat de gesprekken na een gezamenlijke bijeenkomst over twee sporen, een Jordaans en een Palestijns, worden voortgezet. Onderdeel van het compromis is dat de Palestijnse commissie behalve negen Palestijnen ook twee Jordaniërs zal bevatten en de Jordaanse behalve negen Jordaniërs ook twee Palestijnen.

Het hoofd van de Jordaanse delegatie noemde de sfeer tijdens de 40 minuten durende gezamenlijke bijeenkomst “zeer goed”, hoewel de Palestijnse voorman er “niets opwindends” in zag. Hij noemde het gesprek “zakelijk”.

Het Israelisch-Syrische overleg verliep op soortgelijke wijze als in december, dat wil zeggen temidden van beschuldigingen en tegen-beschuldigingen. “Een oefening in futiliteit”, zei de Syrische delegatieleider, die Israels plan kritiseerde om de gespreksronde morgen weer af te sluiten. De Israelische delegatieleider zei dat Syrië nog altijd weigert zijn land te erkennen, en hield ter onderstreping van zijn stelling een regionale kaart omhoog waarop Israel ontbrak. De meeste kaarten in de meeste Arabische landen vermelden Israel niet. Volgens de Israelische ambassadeur in Washington, tijdelijk woordvoerder van de delegatie, voorspelt de Syrische houding jegens Israel niet veel goeds voor voortzetting van het overleg. (Reuter, AP)