"Ik had gehoopt dat Saddam na de oorlog zou verdwijnen'

DEN HAAG, 14 JAN. Irak stevent rechtstreeks af op een nieuwe kolossale tragedie. Het gaat steeds slechter met het volk, terwijl Saddam Hussein ook na de Golfoorlog er dezelfde praktijken op nahoudt en dezelfde mentaliteit doet gelden.

Dat is de reden voor ambassadeur Safa Saleh Al-Falaki om ontslag te nemen. Vrijdag is hij naar het ministerie van buitenlandse zaken gegaan om een verblijfsvergunning aan te vragen. Bij het ontbijt vanochtend heeft hij de indruk dat er positief op zijn aanvraag zal worden beslist.

“Ik kon niet langer zwijgen en toezien hoe mijn volk het steeds moeilijker krijgt. De laatste maanden wordt het steeds duidelijker dat Saddam Hussein Irak naar de afgrond leidt. Er is onvoldoende voedsel, er zijn te weinig medicijnen. Mensen die het regime afvallen verdwijnen. Economisch is het een wanhopige situatie en er wordt niets aan gedaan.”

Al-Falaki zegt dat zijn ontslagaanvraag een eenmansactie is, maar op de vraag wat hij wil gaan doen zegt hij dat hij wil proberen mee te werken aan het bundelen van de oppositionele krachten tegen Saddam Hussein. Met andere Iraakse ambassadeurs heeft hij geen contact gehad over zijn besluit maar hij noemt dit wel het moment om krachtiger oppositie te gaan voeren. Daar wil hij het zijne aan bijdragen.

Al-Falaki hoopt dat zijn actie ondersteund zal worden vanuit Irak. Hij noemt de positie van president Saddam verzwakt, maar hij weet dat in het openbaar oppositie voeren tot nieuwe executies kan leiden. Onduidelijk blijft wat hij vanuit Nederland denkt te ondernemen.

“Misschien word ik wel journalist dan kan ik proberen een beetje richting te geven aan de nu nog verdeelde oppositie. Haar een stem geven. Ik hoop dat we de poorten voor een goede oppositie kunnen openen. Ik verwacht dat vele belangrijke mensen zich zullen aansluiten. Dat gebeurt al, maar misschien niet genoeg geordend. Dan kunnen we het land uit de economische en politieke chaos halen, een ellende die Irak én van buitenaf én van binnenuit wordt opgelegd. Nu is het moment om voorbereidingen te treffen voor de democratie en het respect voor mensenrechten. Dat staat ons voor ogen.”

“Ik doe dat graag vanuit Nederland want ik respecteer uw land. Ik heb hier vele kennissen, ook onder politici. Mijn familie vindt het hier prettig. Ik ben niet beducht hier te blijven. In het verleden heeft uw land vele mensen opgenomen, die door hun mening in hun eigen land in moeilijkheden zijn gekomen. We zullen hier bescherming genieten.”

Waarom heeft hij zijn besluit niet eerder genomen? De wandaden van Saddam Hussein zijn toch niet nieuw? “Ze zijn me bekend en ik was tegen de oorlog. Na afloop van de oorlog dachten we dat het met Irak beter zou gaan. Dat er verkiezingen zouden komen. Dat een verslagen leider zou verdwijnen. Maar het tegendeel is het geval. Het gaat zelfs slechter en Saddam Hussein is niet veranderd. Hij heeft niet de moed opgebracht weg te gaan. Aan dat regime wil ik niet langer meewerken. Dan zou ik mij schuldig maken aan het misdrijf dat mijn volk wordt aangedaan.”