Hogere jaarwinst Chase Manhattan

De winst van Chase Manhattan Corporation, één van de grootste banken in de Verenigde Staten, is in het vierde kwartaal van vorig jaar weliswaar gedaald van 193 miljoen dollar in 1990 tot 135 miljoen dollar maar over het gehele jaar genomen was er een aanzienlijke verbetering van het resultaat. Na een verlies van 334 miljoen dollar in 1990 ontstond over 1991 een winst van 520 miljoen dollar.

De winstdaling in het vierde kwartaal is vooral te wijten aan een groei van de voorzieningen voor verliezen op leningen (de stroppenpot) van 200 miljoen dollar tot 315 miljoen dollar. Daarnaast dient in aanmerking te worden genomen dat er in de laatste drie maanden van 1990 buitengewone baten van 51 miljoen dollar waren door de verkoop van onroerend goed in Japan en Spanje.

De winst per aandeel daalde in het vierde kwartaal van 1,32 dollar tot 0,80 dollar. Over geheel 1991 was de winst per aandeel 3,12 dollar tegen een verlies van 3,31 dollar in 1990. De voorzieningen voor kredietverliezen verminderden vorig jaar van 1,3 miljard dollar tot 1,1 miljard dollar.