Hoger interim dividend Bols

De Raad van Bestuur van Lucas Bols heeft besloten over 1991 een interimdividend van 0,32 gulden per certificaat van gewoon aandeel uit te keren. Het interimdividend is betaalbaar op 27 januari

Vorig jaar bedroeg het dividend met inachtneming van de 5 voor 1 splitsing der aandelen 0,30 gulden en het totale jaardividend 1,22 gulden.