GTI beschermt zich met emissie tegen overname

ROTTERDAM, 14 JAN. GTI-Holding in Nieuwegein, een van de grootste Nederlandse elektrotechnische installatiebedrijven, heeft zich door het uitgeven van 1,4 miljoen gulden aan preferente aandelen beschermd tegen een vijandelijke overneming door het Belgische bedrijf Fabricom.

Fabricom had drie jaar geleden een belang van 8 procent in GTI genomen, maar bleek dit belang onlangs stiekem te hebben uitgebreid tot een aandelenbezit van “meer dan 20 procent, mogelijk zelfs meer dan 30 procent”, aldus het bedrijf in Nieuwegein. De mededeling van Fabricom, jongstleden vrijdag, over de drastische uitbreiding van zijn belang kwam voor de GTI-directie als een volslagen verrassing.

GTI besloot 1,4 miljoen aan preferente aandelen van 10 gulden nominaal te plaatsen bij de reeds bestaande Stichting Preferente Aandelen GTI-Holding, waardoor het uitstaande aandelenkapitaal toenam van circa 1,7 miljoen aandelen tot 3.080.855 aandelen. Daarmee wordt het stemrecht zodanig uitgebreid dat een vijandelijke overneming kan worden tegengehouden, verwacht GTI. Het bedrijf besloot daartoe, vooruitlopend op de nieuwe meldingsplicht voor minderheidsdeelnemingen die met ingang van 1 februari van kracht wordt. Formeel is de stichting onafhankelijk, maar twee van de vijf bestuurders hebben functies in de leiding van GTI.

Gezien de eerder getoonde belangstelling bij Fabricom om zeggenschap te verkrijgen in GTI achtten de commissarissen en directie “de concentratie van zoveel aandelen bij Fabricom bedreigend om in zelfstandigheid te kunnen beslissen over het voortbestaan van de onderneming”. GTI wil niet overgenomen worden omdat het bedrijf sinds de verzelfstandiging in 1984 - daarvoor maakte GTI onderdeel uit van SHV (handel en energie) - een jarenlange en gestage groei van omzet en winst heeft doorgemaakt. Het bedrijf heeft nu een aandeel van 10 procent op de installatiemarkt en verwacht de groei te kunnen voortzetten. De 8.000 personeelsleden, waarvan er 1.000 in België en Duitsland werken, hebben 24 procent van de aandelen. In 1990 maakte GTI een winst van 31,6 miljoen gulden op een omzet van ruim 1,2 miljard. In de eerste helft van 1991 boekte het bedrijf 7 procent meer winst dan in dezelfde periode van 1990: 13,7 miljoen gulden tegenover 12,8 miljoen gulden.

Vorig jaar nam GTI nog zijn Belgische branchegenoot Chauffage Laurent Block met 70 werknemers en B&G Installaties in het Noordbrabantse Best met 80 werknemers over.

Directie en Raad van Commissarissen zijn van mening dat de aandeelhouders, werknemers, toeleveranciers en afnemers niet gebaat zijn met onduidelijkheid over de toekomst van het bedrijf. Door de emissie wordt ook duidelijkheid geschapen over de positie van GTI bij de zakelijke relaties, voor wie het grote belang van Fabricom, een concurrent in Nederland zowel als in België, verwarring kan scheppen, aldus de directie.