Grote staking op punt van uitbreken in Duitse staal

BONN, 14 JAN. De Duitse staalindustrie staat, om te beginnen in het CAO-gebied Noordrijn-Westfalen (130.000 werknemers), op de rand van grote stakingen. De vakbond IG Metall zou daarover vandaag beslissen. Gisteren, in een gesprek van veertien uur, waren de al weken durende vervolg-onderhandelingen van werkgevers en werknemers opnieuw mislukt.

Tussen de partijen gaapt een brede kloof. De vakbeweging eist 10,5 procent meer loon in een eenjarige nieuwe CAO (net als het overheidspersoneel en de bonden in de banksector). De metaalwerkgevers, die eerder openden met een aanbod van 4,8 procent, wilden gisteren absoluut niet verder gaan dan gemiddeld 5,6 procent over een jaar. Voor de 114 regionale onderhandelaars van IG Metall was dat reden om de CAO-commissie van hun centrale bestuur in Frankfurt unaniem te adviseren om de onderhandeling vandaag als “mislukt” te verklaren.

Aan dat technische vereiste moet zijn voldaan wil een staking wettelijk zijn toegestaan in een van de (16) Westduitse onderhandelingsgebieden. Van belang is dit vereiste ook voor de vraag welke sanctiemiddelen werkgevers hebben tegen stakend personeel (zoals ontslag of het niet, of maar gedeeltelijk doorbetalen van salaris). De wettelijke regels brengen mee dat het, na de conclusie van een van de partijen dat de onderhandelingen mislukt zijn, kan komen tot al dan niet verplichte arbitrage. In de praktijk zou het nog twee weken kunnen duren tot stakingsacties metterdaad kunnen beginnen.

De IG Metall stond vanmiddag voor een zeer moeilijk besluit. Niet alleen hebben de metaalwerkgevers verklaard dat de CAO-eisen de economische kansen van de hele staalsector bedreigen, maar bovendien heeft een nieuwe metaal-CAO doorgaans een voorhoedefunctie, ook voor andere sectoren, in heel Duitsland. Dat weegt nu extra zwaar omdat de economische adviseurs van de Duitse regering, de centrale bank (de Bundesbank), de regeringscoalitie en de oppositie in Bonn de afgelopen dagen en weken hebben laten weten dat CAO-verhogingen rond tien procent over een breed front gevaarlijk voor de Duitse economie, de stabiliteit van de D-mark en de werkgelegenheid zouden zijn.