Gesprekken haven R'dam starten binnen enkele weken

ROTTERDAM, 14 JAN. B en W van Rotterdam sturen binnen enkele weken een uitnodiging aan de vervoersbonden van FNV en CNV en de werkgeversorganisatie SVZ voor de eerder aangekondigde ronde-tafelgesprekken over de toekomst van de Rotterdamse haven en het sociale klimaat in die haven. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente vanmorgen meegedeeld.

Volgens haar hebben alle partijen gemeld dat zij bereid zijn deel te nemen aan de gesprekken. Ambtenaren van het Gemeentelijk Havenbedrijf bereiden een notitie voor die de basis zal vormen voor het overleg.

De gesprekken zullen plaats vinden achter gesloten deuren. “Iedereen moet rustig met de benen op tafel kunnen praten over wat er in de haven speelt”, aldus de woordvoerster. De agenda is nog onduidelijk en zal door de gemeente ook niet openbaar worden gemaakt. Volgens de woordvoerster gaan de gesprekken vooral over de toekomst en het Ontwerp Havenplan 2010, maar de directe aanleiding tot het over leg vormt de arbeidsonrust die het afgelopen jaar in de haven heeft gewoed en zich uitte in drie grote stakingsgolven. Burgemeester Peper heeft eerder gepleit voor een soort permanent overleg tussen de gemeente en de sociale partners met als doel zulke onrust in de toekomst te voorkomen. (ANP)