Foto: VIJFHUIZEN - Het fort in Vijfhuizen is een ...

Foto: VIJFHUIZEN - Het fort in Vijfhuizen is een van de verdedigingswerken in de gemeente Haarlemmermeer die onlangs door de provincie Noord-Holland op de monumentenlijst zijn geplaatst.

Het besluit betreft de zogenoemde Stelling van Amsterdam, een rond de eeuwwisseling gebouwde kring van verdedigingswerken rond de hoofdstad. Behalve de vesting bij Vijfhuizen omvat de stelling de Liniewal, de forten De Liede, Hoofddorp, Aalsmeer, De Voorstelling en alle damsluizen, bruggen, schutsluizen en nevenbatterijen: kleinere fortificaties in de Liniewal. Ook drie houten boerderijen, zogenoemde Kringenwetwoningen, die destijds boven het schootsveld lagen zijn op de monumentelijst geplaatst. De provincie wil het recreatief gebruik van het gebied stimuleren. Gedacht wordt aan de aanleg van een fietsroute rond de stelling en een kanoroute over de Ringvaart die langs de forten voert. (Foto NRC Handelsblad / Chris de Jongh)