FNV-topman vreest prijs-loonspiraal

AMSTERDAM, 14 JAN. Voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV heeft gisteren in zijn nieuwjaarsrede gewaarschuwd voor toenemende inflatie. Hij wees daarbij vooral naar het monetaire beleid van Duitsland en het financiële beleid van de Nederlandse overheid.

“De FNV houdt niet van loon-prijsspiralen, maar nog veel minder van een prijs-loonspiraal”, aldus Stekelenburg. “Nederland is monetair vrijwel gekoppeld aan onze belangrijkste handelspartner, zodat ook hier inflatie en rentetarieven in de lift zitten. Daarbij komt dat de Nederlandse overheid de inflatie door haar beleid extra aanwakkert.” De FNV-voorzitter doelt hierbij onder andere op de verhoging van huren en overheidstarieven.

Volgens de FNV-voorzitter zit er voor kleine landen als Nederland weinig anders op dan te hopen dat de Duitse inflatie snel onder controle wordt gebracht. Een gematigde loonontwikkeling bij onze oosterburen zou daartoe kunnen bijdragen. De loonstrijd in Duitsland is de afgelopen dagen opgelaaid. In de staalindustrie is het CAO-overleg vastgelopen en dat dreigt ook met het overleg over de ambtenarensalarissen te gebeuren. In beide sectoren ligt de looneis boven de 10 procent, wat volgens de Duitse regering en de Duitse centrale bank onverantwoord hoog is.

Stekelenburg pleitte er verder voor dat de overheid betere voorwaarden schept voor investeringen in de infrastructuur. De opbrengst van de eco-tax (milieuheffing op energieverbruik), die geschat wordt op vijf à zes miljard gulden, moet volgens hem worden gebruikt om de arbeidskosten te verlagen en zo de werkgelegenheid te bevorderen.

Over de betrouwbaarheid van de voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) liet de de FNV-voorman zich negatief uit. Bij de macro economische verkenningen voor 1991, in september uitgebracht, zat het CPB er volgens Stekelenburg duidelijk naast. “Ook nu zit er een behoorlijk verschil tussen de voorspelde en werkelijke inflatie.” Stekelenburg waarschuwde dat er, na enkele jaren van geringe groei, een negatieve omslag voor de werkgelegenheid dreigt. “Het CPB verwacht een netto verlies van zo'n 8.000 banen.”

De FNV-voorzitter haalde fel uit naar particuliere ziektekostenverzekeraars en voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan van de werkgeversorganisatie VNO. “Staatssecretaris en ziektekostenverzekeraars botsen nu met elkaar over een verlaging van de premies. Als het daarom gaat, is het VNO er altijd als de kippen bij om premieverlaging te eisen. Maar de organisatie is nu stil, omdat ze zich eerder voor het karretje van de verzekeringsconcerns heeft laten spannen.” Stekelenburg noemde het onjuist wanneer een stelsel, dat is gebaseerd op solidariteit en zorg voor ouderen, door particuliere ziektekostenverzekeraars zou worden ondermijnd.

De voorzitter herhaalde dat invoering van deeltijd-Vut naast de gewone Vut voor de FNV bespreekbaar is. “Als we de oudere werknemers een vierdaagse of zelfs een driedaagse werkweek kunnen bezorgen, denk ik dat het mes aan veel kanten snijdt. Oudere werknemers kunnen zo de belangrijke kennis en ervaring overdragen aan jongere collega's”, aldus Stekelenburg, die zei dat de FNV vasthoudt aan verdergaande arbeidstijdverkorting.