EGON KLEPSCH; Achter de schermen

Bij zijn streven naar meer invloed en gezag maakt het Europese Parlement het zichzelf niet gemakkelijk. Vorige maand waren de 518 afgevaardigden door een mix van onderlinge meningsverschillen en procedurekwesties niet in staat een oordeel te geven over het resultaat van de Europese top in Maastricht. Vandaag hebben zij Egon Klepsch als hun nieuwe voorzitter gekozen.

De voorzitter is hèt gezicht van het parlement. Hij ontvangt de hoge gasten die de vergadering wel eens toespreken, hij mag (een kwartiertje) deelnemen aan de halfjaarlijkse vergadering van de regeringsleiders, hij komt op televisie en is een van de weinige Europarlementariërs die de kiezers misschien kennen. De voorzitter heeft als ongeschreven taak te zorgen dat de volksvertegenwoordiging in Straatsburg meer tot de verbeelding spreekt. Maar welke kwaliteiten Klepsch' collega's hem ook mogen toedichten, niet dat hij tot de verbeelding spreekt.

De 61-jarige fractievoorzitter van de christen-democraten staat bekend als een politicus die het best tot zijn recht komt achter de schermen. Het goedpraten van de staatsgreep tegen de Chileense president Allende in 1973 en de prijzende woorden voor de Roemeense dictator Ceaucescu in 1989 zijn voorbeelden van minder gelukkig publiek optreden van de Duitser.

Klepsch' belangrijkste wapenfeit is wellicht het bijeenhouden van zijn internationale fractie van 122 man. Bij het vervullen van die taak aarzelde Klepsch overigens niet om partijgenoten wier statuur die van hemzelf evenaarde of misschien wel overtrof, op een zijspoor te zetten. De alom gerespecteerde Belgische oud-premier Leo Tindemans mocht zo de contacten met parlementariërs uit ontwikkelingslanden gaan bestieren.

Klepsch werd in 1982 bij een elektronische stemming zelfs betrapt op het indrukken van het stemknopje van een afwezige collega. Dit heeft in Straatsburg tot een nieuw werkwoord geleid, "klepschen': het uitbrengen van verscheidene stemmen tegelijk. Datzelfde jaar verloor Klepsch ondanks een lange persoonlijke campagne de strijd om de opvolging van de liberale parlementsvoorzitter Simone Veil aan de Nederlandse socialist Piet Dankert, die steun kreeg van onder anderen de Britse Conservatieven.

Zijn verkiezing van vandaag - met maar 253 stemmen vóór - heeft Klepsch te danken aan een afspraak die hij tweeëneenhalf jaar geleden maakte met zijn socialistische collega Jean-Pierre Cot. De twee grootste fracties in het parlement verdeelden daarbij voor vijf jaar de belangrijkste posten. De christen-democraten steunden toen ook de verkiezing van de socialist Enrique Baron Crespo tot voorzitter, in ruil voor de steun die de christen-democraat vandaag van de socialisten kreeg.

De veteraan, die al in 1964 voorzitter werd van de jongerenafdeling van de Europese christen-democraten en sinds 1973 in het Europarlement zit, ziet hiermee een oude droom in vervulling gegaan. De Duitsers, die sinds de vereniging eigenlijk zijn ondervertegenwoordigd in Straatsburg, zien daar in elk geval een landgenoot aan de top. Voor het parlement zelf kan Klepsch, zo zei een afgevaardigde vanmorgen, alleen nog maar meevallen.

    • Hans Nijenhuis