Commissie-Wolfson bepleit "uitvoerbare en brede' verzorgingsstaat

DEN HAAG, 14 JAN. De overheid moet streven naar een “activerende, brede, controleerbare en uitvoerbare verzorgingsstaat”. Dat schrijft de commissie-Wolfson die de PvdA de weg moet wijzen in het doolhof van de verzorgingsstaat. Het rapport van de commissie is vanmiddag gepubliceerd.

De verharding zoals die optreedt bij de verhouding tussen rechten en plichten wordt toegejuicht. Wat de WAO betreft is men tegenstander van een onderscheid tussen ongevallen op het werk en ongevallen elders, maar de commissie vraagt zich wel af of werknemers ook in de toekomst na sport- en verkeersongevallen recht kunnen hebben op een WAO-uitkering.

Verhoging van de arbeidsparticipatie is één van de belangrijkste doelstellingen voor de jaren negentig. Niet het verstrekken van een uitkering, maar het verschaffen van werk moet volgens de commissie voorop staan, die het rapport het motto “Niemand aan de kant in Nederland” meegaf. De Arbeidsbureaus, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de Sociale Dienst kunnen daarbij “lokpremies” hanteren waarmee werklozen worden gestimuleerd tot scholing en werkervaring. Werkgevers moeten subsidies tot 50 procent kunnen krijgen als zij werklozen of gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een te lage arbeidsproduktiviteit in dienst willen nemen.

De commissie-Wolfson stelt vast dat er in de PvdA sprake is van “een nieuw elan” en een “cultuuromslag”. “Na jaren van verdediging van het bestaande zijn we weer in de aanval”, aldus de commissie.

De commisie pleit echter voor behoud van de bruto-koppeling van uitkeringen en minimumloon aan de gemiddelde bruto-loonontwikkeling. Met als clausule dat, als de lonen te sterk stijgen of als er te veel niet-actieven komen, de koppeling vervalt. Dat laatste is ook nu al het geval.

Tenslotte pleit de commissie voor herstel van de progressie in de loon- en inkomstenbelasting. De premies van alle volksverzekeringen - te beginnen met de AOW - moeten in de belastingtarieven worden ingebouwd. Op die manier betalen meer mensen mee aan de AOW, aldus de commissie.