Bush ziet "IJzeren Gordijn' van protectionisme in Europa

KANSAS CITY/GENÈVE, 14 JAN. De Amerikaanse president Bush heeft de Europese Gemeenschap gisteren opgeroepen het “IJzeren Gordijn” van protectionisme te laten zakken. Bush deed zijn uitspraak voor boeren in Kansas City op dezelfde dag dat in Genève de wereldhandelsbesprekingen in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) werden hervat.

De EG moet volgens Bush bij de onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel akkoord gaan met vermindering van landbouwsubsidies.

“Vroeg of laat moet de Europese Gemeenschap ophouden zich te verschuilen achter haar IJzeren Gordijn van protectionisme”, zo zei Bush gisteren. Hij refereerde hiermee aan de beroemde uitspraak van Sir Winston Churchill toen deze in 1946 de communistische tirannie in Oost-Europa aanviel. De Amerikaanse president zei niet toe te staan dat Amerikaanse boeren “eenzijdig worden ontwapend”.

Bush onderstreepte dat hij geen GATT-akkoord aan het Congres zal voorleggen “dat zwijgt over landbouw en dat niet gunstig is voor Amerikaanse boeren”. Hij voegde er onmiddellijk aan toe dat een succesvolle afronding van de Uruguay-ronde “de beste manier is om de best mogelijke buitenlandse handel” te krijgen. “We hebben de Koude Oorlog gewonnen en we zullen ook de concurrentie-oorlog winnen”, aldus Bush.

De EG, de VS en Japan lieten gisteren in een bijeenkomst van het Trade Negotiating Committee (het hoogste GATT-orgaan) weten ongelukkig te zijn met onderdelen van het compromis-pakket van directeur-generaal Dunkel van de GATT. Zij gaven tegelijkertijd gehoor aan de oproep van Dunkel het uiterste te doen om de besprekingen voor Pasen (half april) met succes af te sluiten.

EG-afgevaardigde Tran Van-Thinh zei dat Dunkels voorstel over vermindering van landbouwsubsidies “serieuze verbetering” behoeft. De Japanse vertegenwoordiger zag “ernstige problemen” in Dunkels voorstel, dat tot gevolg heeft dat Japan rijstimport moet toestaan. De Amerikaanse woordvoerder Rufus Yerxa vond dat het compromis van de GATT-topman de “basisingrediënten” bevat voor een afronding van de handelsbesprekingen, maar “op onderdelen niet ver genoeg gaat”.

Dunkel zei gisteren dat hij als “eerlijke makelaar” wil optreden in de gisteren hervatte onderhandelingen. Hij maande de landen wel tot voorzichtigheid. Het evenwicht in het compromisvoorstel, dat uiteenlopende sectoren van de wereldhandel omvat, is volgens hem zo gemakkelijk te verstoren dat het pakket in duigen kan vallen.

Pag 17:

Europese staal-lobby wil Oost-Europa weren uit EG

De Europese producenten van staal en aluminium maken zich in toenemende mate zorgen over de stroom van goedkope inport uit Oost-Europa en uit de republieken van de voormalige Sovjet-Unie. De overkoepelende organisatie van Europese staalfabrikanten, Eurofer, heeft Polen er gisteren van beschuldigd zware staalprodukten in de EG te dumpen. De gezamenlijke Europese aluminiumindustrie gaat binnenkort weer met de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, om de tafel zitten om te praten over maatregelen tegen de invoer van aluminium uit landen van de oude Sovjet-Unie.

De in Brussel gevestigde lobby-organisatie Eurofer liet gisteren in een persbericht weten dat zij een diepgaande studie onderneemt naar de dumping praktijken van Polen (door middel van “oneerlijke prijsvorming”) en naar de juridische mogelijkheden om daar maatregelen tegen te nemen. Eurofer refereert aan de zogenoemde "Europa-verdragen' die de EG onlangs heeft gesloten met Polen en met Hongarije en Tjechoslowakije. Die verdragen geven de betrokken een grote mate van vrijheid in hun handel met de EG.

Probleem is, stelt Eurofer, dat de producenten in die landen de verdragen uitleggen als een “uitnodiging om hun export naar de EG te laten groeien door middel van abnormaal lage prijzen, die mogelijk zijn door omvangrijke overheidssubsidies”. Eurofer zegt dat zij vast van plan is om alle juridische wegen te bewandelen die openstaan om de dumpingpraktijken aan banden te leggen. Als Polen, en ook de andere landen, niet inbinden, zullen de Europese staalfabrikanten zich niet alleen wenden tot de Europese Commissie, maar ook een klacht indienen bij de Gatt in Genève.