Braassemermeer voldoet aan norm

DEN HAAG, 14 JAN. De slibstort in het Braassemermeer voldoet aan alle vereiste normen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de rijkspolitie te water, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het regionaal bureau milieuzaken Hollands-Midden. De milieu-organisatie Greenpeace had een verzoek gedaan monsters te nemen van het baggerslib. Greenpeace wilde weten of het slib dat de komende maanden gestort zal worden aan de vereiste milieunormen voldoet, nu het meer jaarlijks duizenden recreanten trekt.