Alle vakcentrales boeken ledenwinst, BLHP snelste groeier

AMSTERDAM, 14 JAN. De vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) heeft vorig jaar haar ledenaantal met 4,7 procent zien stijgen. Daarmee lag de organisatie voor op de christelijke vakcentrale CNV (4,2 procent) en de grootste vakcentrale FNV (3,5 procent).

Het ledenaantal van de MHP groeide van 132.000 naar ruim 138.000. De stijging is volgens de MHP te danken aan ingrijpende, negatieve ontwikkelingen binnen de automatiseringsbranche en het bankwezen. Ook de acties die zijn gevoerd tegen de kabinetsplannen om in te grijpen in hoogte en duur van uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zouden hebben bijgedragen aan de stijging. Daarnaast trad in december de Nederlandse Vereniging van Reserve Officieren toe.

Het CNV kende afgelopen jaar een recordgroei van 13.000 leden. Eind 1990 telde de CNV nog 308.000 leden. De vakcentrale schrijft de ledengroei toe aan twee factoren, waaronder de WAO-acties. Daarnaast hebben volgens het CNV ook de activiteiten rondom de herdenking van 100 jaar christelijk-sociale beweging nieuwe leden opgeleverd.

De FNV blijft, met 1.069.000 leden, de grootste vakcentrale van Nederland. Vergeleken met 1990 - toen er 46.000 leden bijkwamen, de toetreding van soldatenvakbond VVM niet meegerekend - is het groeitempo iets afgezwakt. In absolute cijfers was de Industriebond de grootste groeier, gevolgd door de ambtenarenbond AvbaKabo. De relatief snelst groeiende bond was de kappersbond, die zijn achterban zag groeien met 19 procent. De soldatenbond, de vrouwenbond en de zeeliedenbond zagen het aantal leden teruglopen. De gemiddelde stijging per maand bedroeg voor de FNV ruim 3.600 leden. In de maanden mei en september werden pieken gemeten, die te danken waren aan roerige cao-onderhandelingen en acties rond WAO en Ziektewet.