Weer justitiële samenwerking met Suriname

ROTTERDAM, 13 JAN. De verdragen die de juridische samenwerking regelen tussen Suriname en Nederland zullen waarschijnlijk op korte termijn weer van kracht worden.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie verwacht dat de in 1982 opgeschorte verdragen binnen een paar weken weer in werking kunnen treden. De besprekingen over het herstellen van de verdragen betreffen het uitleveringsverdrag dat voorziet in de mogelijkheid over en weer verdachten van strafbare feiten uit te leveren en het verdrag rechtshulp in strafzaken. Dat laatste verdrag regelt de uitwisseling van gegevens uit strafrechtelijke onderzoeken.

In het kader van de herstelde justitiële samenwerking tussen beide landen stuurt Nederland binnenkort enkele medewerkers naar de Nederlandse ambassade in Paramaribo die de juridische hulpverlening gaan coördineren. Behalve met de uitwisseling van informatie zullen zij zich ook bezighouden met het organiseren van opleidingen aan leden van de rechterlijke macht en politie.

Bij het openbaar ministerie wordt verheugd gereageerd op het aangekondigde herstel van de formele samenwerking. In het arrondissement Rotterdam lopen op dit moment in ieder geval twee strafzaken waar om onderzoek in Suriname is gevraagd.

Advocaat mr. C.J. Noppen wil een aantal getuigen horen die belastende verklaringen hebben afgelegd tegen zijn cliënt die als hoofdverdachte wordt beschouwd inzake de import uit Suriname van een partij hout waar 358 kilo cocaïne tussen verstopt zat. Afgelopen woensdag gelastte de president van de rechtbank mr. J.W. Heyman het horen van getuigen in Paramaribo in een strafzaak tegen een zakenman die wordt verdacht van import van 187 kilo cocaïne via Schiphol.

Officier van justitie mr. H.J. Moraal zegt dat Justitie bij herstel van het uitleveringsverdrag ook ernstig zal overwegen uitlevering te vragen van de vorig jaar juni uit Nederland ontsnapte en wegens handel in drugs tot 12 jaar cel veroordeelde veroordeelde Wensley S. De Rotterdamse politie voorziet dat opsporing van drugsverdachten met medewerking van de Surinaamse collega's een stuk gemakkelijker zal verlopen.