Simons en de "bad guys'

STAATSSECRETARIS Simons (volksgezondheid) heeft zijn offensief tegen de particuliere verzekeraars van ziektekosten opgevoerd. Gisteren, in een televisieprogramma, heeft hij ze publiekelijk uitgemaakt voor oplichters, saboteurs en profiteurs. De weigering van de verzekeraars om hun premies te verlagen heeft Simons aangegrepen om de aandacht af te leiden van de tekortkomingen in zijn plannen voor de gezondheidszorg.

Het gevecht om de stelselherziening is hiermee in alle openheid uitgebroken. De politieke schermutselingen van vorig jaar in het parlement hebben plaatsgemaakt voor een strijd om de economische macht in de gezondheidszorg. De eerste tegenstander die Simons tegenkomt is de particuliere verzekeringsbranche. Deze weigert haar premies aan te passen in de richting die Simons wenst nu de geneesmiddelen niet meer onder het verzekeringspakket vallen maar worden vergoed door de AWBZ, de wet waaronder op den duur de hele nationale gezondheidszorg zal worden gebracht. De staatssecretaris, die zegt voorstander te zijn van een grotere marktwerking in de gezondheidszorg, dreigt vervolgens met een volledige socialisatie van de verzekeraars in de gezondheidszorg.

Zelden heeft een bewindsman een sector van het bedrijfsleven zo bestraffend in de hoek gezet. Als Simons' methode ingang vindt in Den Haag, kunnen veel meer bedrijfstakken worden aangepakt.

DE KOSTEN IN de gezondheidszorg zijn ondoorzichtig. Dat komt voor een deel door de particuliere bedrijfsvoering van de verzekeraars en door het waas van geheimzinnigheid waarmee de medische stand zich omgeeft; het is ook een gevolg van de onvermoeibare regelgeving van WVC. De voorlichtingscampagne van het ministerie, eind vorig jaar, is schromelijk tekortgeschoten. De waarschuwing van mr. W.F.C. Stevens, voorzitter van een commissie voor belastinghervorming, dat de volledige uitvoering van het plan-Simons zal leiden tot een zeven procent hoger tarief voor de eerste schijf van de belastingen, is een zorgwekkend vooruitzicht, waaraan politiek Den Haag tot nu toe voorbij is gegaan.

De particuliere verzekeraars stellen zich tegen Simons te defensief op. Ze zeggen dat de premies niet omlaag kunnen in verband met kostenverhogingen in de gezondheidszorg. Maar in een vrije markt hebben de particuliere verzekerden recht op grotere transparantie van de premievaststelling, zodat ze kunnen kiezen waar ze het beste uit zijn voor een goede polis. Het debat kan nog pikant worden als de verzekeraars opening van zaken van de ziekenfondsen zouden eisen om te onderzoeken of hun aangekondigde premieverlaging door politieke opportuniteit of door bedrijfsmotieven is ingegeven.

DE HARDNEKKIGHEID van Simons heeft nagenoeg de hele gezondheids- en verzekeringswereld tot tegenstander van zijn stelselherziening voor de gezondheidszorg gemaakt. Het wordt hoog tijd dat zijn éénmansstrijd een politiek halt wordt toegeroepen.