Simons dreigt met dwangmaatregelen tegen verzekeraars

DEN HAAG, 13 JAN. Het conflict tussen staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en de particuliere ziektekostenverzekeraars over de premies van ziektekostenverzekeringen is dit weekeinde verder geëscaleerd. Simons dreigde gisteren voor de KRO-televisie de activiteiten van de particuliere ziektekostenverzekeraars versneld aan banden te leggen als zij hun premies niet alsnog verlagen.

De Tweede-Kamercommissies voor volksgezondheid en economische zaken komen naar alle waarschijnlijkheid komende donderdag vervroegd van vakantie terug om met de staatssecretaris en met zijn collega van economische zaken over de situatie te overleggen.

In het plan-Simons is oorspronkelijk voorzien dat in 1995 de verzekeraars een status moeten hebben die enigszins is te vergelijken met de huidige ziekenfondsen. Of, zoals Simons zegt: het zullen dan sociale ziektekostenverzekeraars zijn. Ziekenfondsen en particuliere verzekeraars zijn tegen die tijd opgegaan in onderlinge waarborgmaatschappijen. Hun budget komt dan volgens de plannen (die inmiddels in hoofdlijnen zijn aanvaard door Eerste en Tweede Kamer) voor tachtig procent uit een centrale kas die voor een belangrijk deel wordt gevoed met AWBZ-premies. In dat geval zal er ook sprake zijn van meer centrale regelgeving.

Simons denkt erover het element van het centrale toezicht te vervroegen nu er over de premies van de particuliere ziektenkostenverzekeraars een conflict is ontstaan. “We zullen de komende maanden politiek moeten overleggen of we de particuliere verzekeraars als het ware versneld binnen sociale spelregels kunnen laten functioneren”, aldus de staatssecretaris gisteren voor de KRO-televisie.

Volgens Simons kunnen de premies voor de particulier verzekerden met twintig tot dertig procent omlaag nu deze instanties sinds 1 januari geneesmiddelen niet meer hoeven te vergoeden. Deze worden vanaf die datum uit de AWBZ betaald, waarvoor de premies dan ook zijn verhoogd. De particuliere verzekeraars stellen daar tegenover dat zij hun premies niet kunnen verlagen in verband met overige kostenstijgingen in de gezondheidszorg, zoals de duurder geworden ziekenhuizen. Simons bestrijdt de berekeningen van de particuliere verzekeraars en bestempelde hen gisteren als “zakkenvullers” die, omdat zij tegen de nieuwe ziektekostenverzekering zijn, de burgers bewust duperen. De VVD vindt dat Simons voor deze uitlating zijn excuses moet aanbieden.

Het overleg in de Tweede Kamer zal gehouden worden nadat staatssecretaris Simons gesproken heeft met de overkoepelende organisatie van ziektekostenverzekeraars.

Volgens het Eerste-Kamerlid Boorsma CDA) is niet uit te sluiten dat de verzekeraars “een politiek spel” spelen. Een verlaging van de premies met 15 procent lijkt Boorsma haalbaar.