Reclamecontract voor Radio West; Nieuw elan voor regionale omroep

Vandaag tekenen de directies van uitgeverij Sijthoff en Radio West de contracten om per 1 februari samen reclame te gaan verzorgen via de regionale omroep. Het samenwerkingsverband tussen de uitgever en de omroep (waarin uitgever Damiate ook een klein aandeel heeft) haalde inmiddels een duizendtal contracten met regionale adverteerders binnen. De winst wordt na drie jaar gelijkelijk over de partners verdeeld, maar in de aanloopfase gaat het grootste deel van de opbrengst naar Radio West.

Het gaat goed met de regionale omroep. Niet alleen worden bij alle 13 regionale omroepen plannen uitgewerkt of al uitgevoerd voor regionale reclame in samenwerking met plaatselijke krantenuitgevers, ook op redactioneel gebied is er sprake van een nieuw elan.

Jarenlang gold de regionale omroep als het stiefmoederlijk bedeelde sufferdje van de publieke radio. Veel meer dan de spreekwoordelijke tractor die in botsing was gekomen met de losgebroken koe had de regionale omroep niet te melden. Radio Stad figureerde jarenlang als duiventil voor programmamakers met landelijke ambities.

Het moet het zelfbewustzijn van Radio Rijnmond van de begeesterde hoofdredacteur/directeur Nico Haasbroek zijn geweest, dat de leiding van Radio West op het idee bracht de vleugels ook maar eens te gaan uitslaan. De formule van Haasbroek was even voor de hand liggend als aansprekend: een café waar het publiek permanent getuige is van de rechtstreekse uitzending, horizontale programmering en de inschakeling van lokale vedetten voor het amusement. Radio West heeft nu ook een eigen uitzend-etablissement in het centrum van Den Haag, de horizontale programmering is doorgevoerd en de omroep wint, niet in het minst dank zij de onmiskenbaar Haagse schwung, in hoog tempo aan populariteit.

Als het ligt aan Henk Kool, per 1 september tot adjunct-hoofdredacteur benoemd van Radio West, dan zal de landelijke radio het op korte termijn afleggen tegen de regionale omroep. Kijk maar eens naar de aanhang van Radio West, betoogt hij, die nu al groter is dan het luisterpubliek van Radio 1: het marktaandeel van de regionalen was in de lente van vorig jaar op de momenten dat zij uitzonden 18 procent, dat van de landelijke nieuws- en actualiteitenzender 9 procent. Een woordvoerder van de NOS-dienst Kijk- en luisteronderzoek bevestigt, dat er sindsdien nog een stijgende tendens te bespeuren is bij de regionalen.

De Hilversumse omroepen zouden het liefst, mede om het gevaar van regionalisering af te wenden, tot een nauwe samenwerking inzake de nieuwsvoorziening met de regionale omroepen komen. De besprekingen daarover tussen Hilversum en de ROOS, het overkoepelende orgaan van de regionalen, liepen tot nu toe spaak. Hilversum is te versplinterd, en daarin schuilt ook het bezwaar dat de regionale omroepen hebben tegen het overnemen van landelijke en internationale actualiteiten-items van de Hilversumse omroepen. Henk Kool wijst op het feit dat het aanbod uit Hilversum continuïteit ontbeert en teveel door de identiteit van de per dag wisselende omroepen op de landelijke nieuws- en actualiteitenzender wordt gekleurd.

Radio West besloot ten slotte maar de gehele nieuwsvoorziening zelf te verzorgen. De omroep trok binnen- en buitenlandredacteuren aan en ging een samenwerkingsverband aan met Radio Rijnmond. Inmiddels zijn besprekingen gaande met Radio Noord-Holland, om gedrieën de landelijke en internationale berichtgeving te doen. Rijnmond en West beschikken nu tesamen over een netwerk van 30 correspondenten, de verwachting van Kool is dat Noord-Holland zich daar weldra bij aan zal sluiten. Radio West heeft ook maar meteen het ANP-nieuws afgeschaft en vervangen door een zelf vervaardigd en door eigen nieuwslezers gelezen bulletin.

De toekomst ziet er voor de regionale omroepen volgens Henk Kool bijzonder rooskleurig uit. Hij verwacht dat er drie "clusters' van regionale omroepen komen: die in het Noorden en Noord-Oosten des lands en de Zuidelijke en de Randstedelijke omroepen. Kool droomt van een aparte nieuwsredactie, waarin leden van alle drie de Randstedelijke omroepen zitting hebben: “Als zo'n gezamenlijke binnen- en buitenlandredactie eenmaal een feit is, dan hebben we de slag met Hilversum gewonnen.”