PvdA: stel bezoek aan Z-Afrika uit

DEN HAAG/ JOHANNESBURG, 13 JAN. PvdA, D66 en Groen Links willen dat premier Lubbers en minister Van den Broek (buitenlandse zaken) hun reis naar Zuid-Afrika uitstellen als het Afrikaanse Nationale Congres (ANC) hen niet wil ontvangen. CDA en VVD zijn van mening dat de reis van Lubbers en Van den Broek op 18 februari gewoon door moet gaan.

Het ANC is “teleurgesteld” over het besluit van premier Lubbers om toch van 18 tot 20 februari Zuid-Afrika te bezoeken. Eind vorige week vroeg het ANC de Nederlandse regering het bezoek te “heroverwegen” en te wachten totdat Zuid-Afrika een interim-regering van nationale eenheid heeft.

ANC-woordvoerder Jordan wilde vanmorgen niet ingaan op de vraag of het ANC bereid is Lubbers en Van den Broek te ontvangen. “We hebben nog steeds geen verzoek tot een gesprek van de Nederlandse regering gekregen. Maar als de premier ons wil ontmoeten, zullen we dat overwegen in het licht van de houding van de Nederlandse regering. Het feit dat de Nederlandse regering ons standpunt negeert, zal daarbij worden meegewogen”, aldus Jordan.

Het ANC zou de Nederlandse bezoekers een signaal kunnen geven door een ontmoeting op een laag niveau. “Onder normale omstandigheden zou het juist zijn een ontmoeting met Nelson Mandela te organiseren”, aldus Jordan. “Onder de huidige omstandigheden moet dat worden bezien. Ik wil op dit moment niet speculeren of en op welk niveau een ontmoeting kan plaatshebben.”

Pag.3:

ANC niet op de hoogte gesteld

PvdA, D66 en Groen Links hekelen het feit dat het ANC niet is geraadpleegd over het voorgenomen bezoek. Buitenlandse Zaken noemt dat een misverstand, omdat het voornemen van Lubbers en Van den Broek om naar Zuid Afrika te gaan voortijdig is uitgelekt. Zij willen besprekingen voeren met “het breedst mogelijke scala van partijen”.

CDA en VVD zeggen dat het een verantwoordelijkheid van het ANC zelf is als het een gesprek met Lubbers en Van den Broek uit de weg zou gaan. Het gaat volgens deze twee partijen om een tegenbezoek na de komst van president De Klerk en Nelson Mandela aan Nederland.

Minister van den Broek vindt de reactie van de PvdA “ een beetje in de vertraging liggen”. Hij wees er vanochtend nog eens op “dat het beleid van de Nederlandse regering de afgelopen jaren voor iedereen duidelijk steeds zeer anti-apartheidsgezind is geweest”.

Met het bezoek aan Zuid-Afrika wil Nederland juist steun verlenen aan het veranderingsproces en tegelijkertijd zijn respect uitdrukken voor de moedige wijze waarop ANC-leider Mandela leiding heeft gegeven aan het anti-apartheidsproces in Zuid-Afrika, aldus Van den Broek.

Dat het ANC niet vooraf is geconsulteerd heeft te maken met het feit dat het bericht van de reis te vroeg uitlekte, waardoor gesprekken niet meer konden plaatsvinden. Bovendien wilde men het ANC niet formeel vooraf om toestemming vragen voor de reis.

Afgelopen vrijdag heeft het hoofd van de directie Afrika en Midden Oosten van het ministerie van buitenlandse zaken een gesprek gehad met de ANC-vertegenwoordiger in Nederland. Ook daarin is aangedrongen op uitstel van de reis.