Oud-minister moet Citicorp helpen saneren; Topfunctie voor Ruding bij grootste bank in VS

DEN HAAG, 13 JAN. Citicorp, de grootste bank van de Verenigde Staten, is van plan oud-minister van financiën dr. H.O.C.R. Ruding te benoemen tot vice-voorzitter van de raad van bestuur. Ruding wordt volgens The Wall Street Journal van vandaag op een bestuursbijeenkomst van 21 januari waarschijnlijk officieel benoemd. Ruding wilde geen commentaar geven op het bericht en verwees naar Citicorp.

Sinds juli vorig jaar is Ruding commissaris bij Citicorp. Over de hele wereld telt de bank ongeveer 95.000 medewerkers; zij heeft een balanstotaal van ruim 410 miljard gulden.

De grootste bank van de VS heeft te maken met een structurele winsterosie omdat de kostenontwikkeling moeilijk in de hand te houden zijn, meldt een Amsterdamse beursanalist. De creatie van de nieuwe functie van Ruding is het gevolg van een reorganisatie van de leiding van Citicorp. BestuursvoorzitterRichard Braddock krijgt meer directe verantwoordelijkheden en directeur Michael Callen moet het veld ruimen. Callen was verantwoordelijk voor leningen aan het bedrijfsleven in Japan, Europa en Noord-Amerika.

Ruding - voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond - wordt een van de drie vice-voorzitters van de raad van bestuur en wordt binnen Citicorp verantwoordelijk voor de sanering van de kredietportefeuille. De bank hecht grote waarde aan de internationale ervaring van Ruding en als Europeaan is hij waardevol omdat “de unificatie van Europa” voor banken enorme groeimogelijkheid biedt. Volgens The Wall Street Journal zal er onder Runding een meer conservatieve wind gaan waaien, “een scherp contrast met het "leen- maar-raak' beleid van de jaren tachtig”.

In de kabinetten Lubbers I en II (1982-1989) was Ruding minister van financiën. Van 1985 tot 1989 was hij voorzitter van het beleidsbepalende Interim-Comité van het Internationaal Monetaire Fonds. In de periode 1977 tot en met 1980 was hij bewindvoerder bij het IMF. Voordat hij minister werd was Ruding twee jaar lid van de raad van bestuur van de Amrobank.

Na zijn ministerschap is Ruding gepasseerd voor twee belangrijke internationale topfuncties, namelijk directeur bij het IMF en bestuursvoorzitter van de Ontwikkelingsbank van Oost-Europa (EBRD). Beide vacatures werden vervuld door een Fransman, Michele Camdesus en Jacques Attali.

Sinds 1990 is de 52-jarige Ruding deeltijd-voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. Daarnaast is hij commissaris bij ondermeer Philips, Nationale-Nederlanden en adviseert hij Unilever, de accountantsorganisatie Moret, Ernst & Young en de Robeco-groep. Hij is voorzitter van de commissie-buitenland van het CDA.