Organisatie verkocht persoonlijke gegevens

MADRID, 13 jan. De Spaanse politie heeft eind vorige week een organisatie opgerold die zich meester had gemaakt van computerbestanden met gedetailleerde gegevens over de persoonlijke omstandigheden van meer dan twintig miljoen Spanjaarden.

De gegevens waren afkomstig van de ministeries van sociale zaken, economische zaken en verkeer en mogelijk ook uit een in opdracht van de overheid verricht onderzoek dat de laatste volkstelling begeleidde. Ze zijn verkocht aan banken, spaarbanken, postorderbedrijven en andere ondernemingen die bij voorbeeld geïnteresseerd waren in lijsten met “de bezitters van de duurste auto's van Madrid” of “Spanjaarden die actief aan sport doen”. Ook inlichtingen over het inkomen, de opleiding, de burgerlijke staat, de toestand van de woning en zelfs buitenechtelijke verhoudingen werden in iedere gewenste combinatie te koop aangeboden. Dertien personen, onder wie vier ambtenaren, zijn in verband met de affaire aangehouden. Justitie verwacht in de komende dagen nog meer arrestaties te kunnen verrichten.

De diefstal kwam aan het licht nadat een burger ontdekte dat op aan hem verzonden reclame-materiaal zijn tweede voornaam werd gebruikt. De man wist echter zeker dat hij deze naam alleen bij de sociale dienst van zijn woonplaats had opgegeven. Na zijn aangifte volgde een onderzoek dat bijna zes maanden duurde en uiteindelijk leidde naar drie bedrijven in Madrid, die onderling betrekkingen onderhielden. De firma's beschikten over twee computercentra waar volgens een schatting van de politie voor tientallen miljoenen guldens aan materiaal in beslag werd genomen. De inmiddels verzegelde databanken zouden meer mogelijkheden hebben gehad dan de beste computers waarover de overheid beschikt.

Volgens de advocaat van de belangrijkste verdachte, een 55-jarige zakenman, heeft zijn cliënt uitsluitend gebruik gemaakt van openbare gegevens en derhalve geen enkele wet overtreden. Hij zou ook geen betalingen hebben gedaan aan corrupte ambtenaren. De verdachte, die enkele jaren geleden zijn brood nog verdiende als chauffeur, is volgens zijn raadsman het slachtoffer van een politieke campagne. De overheid zou door het openbaar maken van deze affaire druk willen zetten achter de behandeling van een wet op de bescherming van persoonsgegevens, die al enige tijd bij het parlement ligt.