Mitterrand vindt Europese nucleaire doctrine nodig

PARIJS, 13 JAN. De Franse president François Mitterrand meent dat het ontwerpen van een Europese nucleaire doctrine “zeer snel een van de belangrijke vragen” voor het Europa van de Twaalf wordt.

Mitterrand zei dit het afgelopen weekeinde in een rede waarin hij een krachtig pleidooi hield voor ratificatie van de verdragen inzake de Europese monetaire en politieke unie, waarover de staats- en regeringsleiders van de EG-landen het in december op hun top in Maastricht eens werden.

Sprekend over wat hij noemde “een begin van een Europese defensie” zei Mitterrand dat “dit problemen geeft die opgelost moeten worden. Slechts twee van de Twaalf (Frankrijk en Groot-Brittannië, red.) beschikken over een kernmacht. Ze hebben een duidelijke doctrine voor hun nationale politiek. Is het mogelijk een Europese doctrine te ontwerpen? Deze vraag zal heel snel een van de belangrijke vragen van een gemeenschappelijke Europese defensie worden”.

Het is de eerste keer dat een Franse president zich in beginsel bereid verklaart tot een discussie met de EG-partners over de rol van het Franse kernwapen, wat tot nog toe een taboe in Frankrijk was. Mitterrand onthield zich van een antwoord op de vraag die hij zelf opwierp. Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, ging een stap verder met zijn vraag: “Waarom zou het nucleaire wapen niet worden overgedragen aan de Europese Gemeenschap, als deze een zeer sterke politieke unie heeft?”

Mitterrand en Delors spraken op een bijeenkomst in Parijs die was georganiseerd door de Franse staatssecretaris van Europese zaken, Elisabeth Guigou, om zo breed mogelijke steun te verwerven voor de ratificatie van het EMU- en EPU-verdrag. Mitterrand zei dat een “nationale crisis van zeer grote omvang zou ontstaan als de verdragen niet zouden worden goedgekeurd”. Hij beloofde dat de ratificatie, die komend voorjaar zal plaatshebben, niet “vermengd” zal worden met binnenlands-politieke kwesties.

De aansporing van de Franse president om na te denken over een Europese rol voor het Franse kernwapen lokte zaterdag al direct een zeer negatieve reactie uit van het communistische partijblad L'Humanité. In een hoofdartikel stelde het blad verontwaardigd vast dat Mitterrand “Duitsland een vinger aan de trekker” van de Franse nucleaire bewapening wil geven. De secretaris-generaal van de centrumgroepering CDS, Bernard Bosson, zei dat een besluit over de inzet van Franse kernwapens voorbehouden moet blijven aan de Franse president. Jean-Marie Le Pen, de leider van het uiterst-rechtse Front National, zei zondagavond dat de Franse nucleaire wapens “onder Franse soevereiniteit” moeten blijven.

Met zijn uitlating over een Europese doctrine geeft Mitterrand nieuw voedsel aan het debat in Frankrijk over de rol van de Franse nucleaire afschrikking, die aan herdefiniëring toe is omdat de nucleaire dreiging van de Sovjet-Unie is weggevallen. Zo zal moeten worden bezien welke rol de zogeheten pre-strategische wapens Pluton (bereik 120 kilometer) en Hades (bereik 480 kilometer) hebben, nu deze vanuit Frankrijk alleen geallieerde landen of Polen kunnen treffen.