Huwelijkspolitie

Omdat schijnhuwelijken alleen zouden dienen om vreemdelingen aan een verblijfsvergunning te helpen, is staatssecretaris Kosto (justitie) van plan schijnhuwelijkspartners strafrechtelijk te laten vervolgen.

Dat belooft een merkwaardige stee te worden in het “sobere doch humane” beleid van de bewindsman. Het plan kan immers alleen gefundeerd zijn op het idee dat mensen louter uit romantische overwegingen trouwen. Maar tot in de allerhoogste kringen hebben geregisseerde huwelijken plaats. Die komen daarmee in verdacht licht te staan. Bovendien: is niet de consequentie dat alle huwelijken, waarin de romantiek na verloop van tijd wegebt, schijnhuwelijken worden? De politie krijgt het druk.

    • Frank Vermeulen