H. Koning: met bestuur is weinig mis

DEN HAAG, 13 JAN. De Nederlandse burger is over het algemeen tevreden over de manier waarop het land wordt bestuurd. Een bestuurlijke "New Deal' is dan ook helemaal niet nodig. Dat zegt mr. H. Koning, de nieuwe president van de Algemene Rekenkamer, in een reactie op de serie open brieven aan hem die NRC Handelsblad eind vorig jaar publiceerde.

“Uit vele onderzoeken blijkt de grote tevredenheid van de Nederlandse burger in vergelijking met het buitenland”, aldus Koning. “Het zou best wel eens kunnen dat die tevredenheid wordt gedragen door het totale bestuurssysteem dat we hebben. Het centrale bestuurlijke probleem in Nederland is veeleer de te grote regelzucht onder de gehéle bevolking. In die zin is er dus geen kloof tussen bestuur en praktijk. De mensen vragen zelf om de regels.”

In de serie open brieven werd gerapporteerd over inefficiënte en averechts werkende overheidsmaatregelen. “Een mooie vorm, een mooi kader om de onderwerpen aan de orde te stellen”, aldus de president, die de hoogste ambtelijke maar onafhankelijke controleur is van de rechtmatigheid en doelmatigheid van het overheidshandelen. Koning: “Het soort kwesties als uit uw brieven komen we hier natuurlijk aan de lopende band tegen. Het zijn allemaal geen verschrikkelijke dingen. Toch kun je je afvragen: hoe is het toch mogelijk dat men zaken op deze wijze doet?”