Foto: Drie van de als koning verklede kinderen ...

Foto: Drie van de als koning verklede kinderen die op 6 januari deelnamen aan de traditionele Drieko ningen-optocht in Breda. (Foto NRC Handelsblad / Rien Zilvold)