EG eensgezind in GATT-overleg

BRUSSEL, 13 JAN. De EG is vandaag eensgezind het overleg in Genève over de vrijmaking van de wereldhandel ingegaan. Brussel wijst de landbouwvoorstellen van secretaris-generaal A. Dunkel van de GATT af, maar andere onderdelen van zijn als "slotakte' gepresenteerd compromis bevatten volgens de EG "positieve elementen'. Het stuk als geheel wordt onevenwichtig genoemd.

Daarmee bevestigden de ministers van landbouw en buitenlandse handel zaterdagochtend vroeg het standpunt dat op 23 december na een eerste vluchtige bestudering van het "Dunkel-papier' werd ingenomen. Vandaag is in Genève het overleg hervat tussen de landen die aan de nu al vijf jaar durende Uruguay-ronde deelnemen.

Opvallend is dat de ministers van de lidstaten de EG-Commissie een vrij grote vrijheid laten bij de onderhandelingen. Staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse handel) zei zaterdag na afloop dat de Commissie geen lijst met wensen, hangpunten of "niet-onderhandelbare' posities van lidstaten heeft meegekregen. Minister Bukman (landbouw) noemde dat een ongewone uitkomst van het overleg. Dunkel wil dat tussen 1993 en 1999 het volume van de gesubsidieerde export van landbouwprodukten met 24 procent wordt verminderd en de waarde met 36 procent. De binnenlandse prijssteun moet nog eens met 20 procent worden verlaagd.

Bukman wees er op dat de lidstaten vrijdag minder belangstelling hebben getoond voor de zogeheten "groene box', een afspraak om een aantal landbouwsteunmaatregelen toch toe te laten. “Er waren nogal wat landen die zeiden daaraan minder behoefte te hebben”. Daarmee werd volgens hem ook de Commissie gecorrigeerd, die juist streefde naar een zo ruim mogelijke "groene box' om de hervorming van het EG-landbouwbeleid straks zo soepel mogelijk te laten verlopen. “Daarover zijn kritische opmerkingen gemaakt. Dat is niet de eerste prioriteit”, aldus Bukman. Ook het streven van de EG naar compensatie voor vermindering van de eigen landbouwsteun door hogere importtarieven op veevoer (soja), in EG-jargon "rebalancing' geheten, is volgens de Nederlandse minister op de prioriteitenlijst gezakt. “Dat is geen dominante factor meer in de opstelling van de EG”.