Effecten van plan-Simons

Tot onze spijt zijn in de tabellen van afgelopen zaterdag met de verschuivingen in inkomens per 1 januari 1992 enkele fouten geslopen, met name in de tabel met tariefgroep twee die wij hierboven nog een keer afdrukken.

De berekeningen zijn gedaan door CMG Personeelssystemen, dat voor veel bedrijven de salarisadministratie verzorgt en aan het eind van elk jaar nagaat wat de effecten van de gewijzigde belastingtabellen zijn voor een reeks bruto-inkomens. De kolom "jaarverschillen' in de tabellen vermeldt daarom niet uitsluitend de gevolgen van de verhoging van de inkomensafhankelijke AWBZ-premie met 1,4 naar 7,3 procent, maar betreft het geheel van wijzigingen in belastinginhoudingen per 1 januari 1992. De verhoging van de inkomensafhankelijk AWBZ-premie speelt daarin echter wel een zeer voorname rol. Voor ziekenfondsverzekerden (minder dan 4.533 gulden bruto per maand) heeft CMG rekening gehouden met de verlaging van de ziekenfondspremie met 50 gulden. Bij particulier verzekerden heeft CMG de ziektenkostenpremies geheel buiten beschouwing gelaten. De nominale (vaste) AWBZ-premie zorgt ervoor dat in sommige gevallen het voordeel geringer danwel het nadeel groter is.

In tariefgroep drie bedraagt het netto-jaarverschil van een bruto-inkomen van 6.000 gulden inclusief een nominale AWBZ-premie van 11,10 gulden per maand niet 350,84 gulden, zoals wij zaterdag meldden, maar 390,84 gulden. Een bruto inkomen van 10.500 in tariefgroep drie gaat er met een nominale AWBZ-premie van 29,60 per maand niet 209,32 gulden op achteruit, maar 289,32.

*Inkomensgevolgen belastingstariefgroep 2 (gehuwden of samenwonenden die beiden inkomen hebben -tweeverdieners-, ongehuwden en niet-samenwonenden)

Bron: Payfact / CMG Amstelveen

Tariefgroep twee*

Bruto maandsalaris / Netto jaarverschil / Incl. nominale AWBZ-premie 11,10 / Incl. nominale AWBZ-premie 29,60

2.600 / 219,72 / 86,52 / -135,48 2.800 / 187,32 / 54,12 / -167,88 3.000 / 167,88 / 34,68 / -187,32 3.200 / 145,44 / 12,24 / -209,76 3.400 / 111,12 / -22,08 / -244,08 3.600 / 116,76 / -16,44 / -238,44 3.800 / 94,56 / -38,64 / -260,64 4.000 / 95,40 / -37,80 / -259,80 4.200 / 75,36 / -57,84 / -279,84 4.400 / -511,20 / -644,40 / -866,40 4.600 / -530,04 / -663,24 / -885,24 4.800 / -527,04 / -660,24 / -882,24 5.000 / -509,16 / -642,36 / -864,36 5.500 / -514,08 / -647,28 / -869,28 6.000 / -539,76 / -672,96 / -894,96 7.500 / -454,56 / -587,76 / -809,76 9.000 / -398,52 / -531,72 / -753,72 10.500 / -273,12 / -406,32 / -628,32