Economie Duitsland groeit 2 pct

FRANKFURT, 13 JAN. De economische groei van Duitsland zal dit jaar ongeveer twee procent bedragen. Dit heeft de president van de Duitse centrale bank, H. Schlesinger, afgelopen weekeinde voor de Duitse radio verklaard.

De uitspraak van Schlesinger duidt erop dat het strakke beleid van de Bundesbank, dat tot uiting komt in de hoge rentetarieven, de economische groei niet belemmert.

Schlesinger vergeleek de groei in Duitslnd met de economie in de rest van de wereld en noemde de twee procent van Duitsland een opmerkelijk percentage. In het westen van het land zal de reëele groei op 1,5 à 2,5 procent uitkomen. Het afgelopen jaar bedroeg deze groei 3,5 procent en in 1990 4,5 procent. Voor het voormalige Oost-Duitsland wordt een groei voorzien van tien procent.

De Duitse minister van economische zaken, J. Mölleman, voorspelde ook een stijging met twee procent.

Schlesinger herhaalde zijn oproep voor lagere looneisen. De president van de centrale bank vindt de huidige eisen, die de gemiddelde 6,7 procent van 1990 te boven gaan, niet reëel.(DPA)