Dorpspolitiek

Een recent onderzoek over lokale democratie zou ronduit vernietigend zijn voor het Amsterdamse deelradensysteem. Behalve in enkele speciale stadsdelen (de Bijlmer, Noord) kent de Amsterdammer zijn deelbestuur nog minder dan dat van de centrale stad. Aldus het hoofdartikel "Dorpspolitiek in Amsterdam' (NRC Handelsblad, 8 januari).

De gemeten bekendheid van de deelraadpolitici is wel een bekrompen criterium om tot dit uitgesproken oordeel te komen temeer daar de politici van de centrale stad vergeleken met hen in de media veel meer aandacht krijgen. In het onderzoek van Tops c.s. ligt het genuanceerder. Weliswaar vindt 52 procent gemeenteraadsverkiezingen belangrijker maar toch vindt 26 procent nu reeds verkiezingen voor de deelraad van groter belang. Zo ook is de deelraad voor een derde van de respondenten een belangrijke informatiebron.

De burgers zijn eveneens verdeeld over het effect van de stadsdelen: ruim een kwart is van mening dat de deelraden een positief effect hebben gehad op de buurt terwijl een even grote groep niet vindt dat het daardoor beter gaat. De helft van de mensen maakt gebruik van het stadsdeelkantoor voor de gemeentelijke dienstverlening. Ten slotte is 55 procent het eens met het besluit van de gemeente om ook in de binnenstad van Amsterdam een stadsdeelraad in te stellen.

Voeg daarbij de resultaten van een recent bevolkingsonderzoek in Osdorp. Daaruit blijkt dat over het algemeen de bewoners goed te spreken zijn over de deelraad en het gevoerde beleid terwijl bovendien op een aantal punten vergeleken met 1985 verbeteringen zijn geconstateerd.