"Beetje crisis' in het college van Arnhem; Burgemeester staat voorzitterschap van college Arnhem af

ARNHEM, 13 JAN. Burgemeester P. Scholten van Arnhem zal een half jaar lang het "technisch voorzitterschap' van de vergadering van B en W niet meer uitoefenen. Gedurende die tijd zullen twee PvdA-wethouders de wekelijkse vergaderingen van het Arnhemse college leiden. Het college hoopt zo “de efficiëntie” van vergaderen te verbeteren, zo liet een woordvoerder van de gemeente vanmorgen weten. De maatregel is in november genomen, maar pas nu officieel naar buiten gebracht.

De beslissing voor de maatregel is, zo laat de woordvoerder weten, door het voltallige college van B en W genomen. Het gaat om een “experiment” waarmee de burgemeester zijn instemming heeft betuigd. De maatregel is het gevolg van al maanden slepende problemen binnen het Arnhemse gemeentebestuur, zo blijkt uit uitlatingen van Arnhemse gemeenteraadsleden.

Het Arnhemse college bestaat uit wethouders van PvdA, D66 en VVD. Scholten is VVD'er. Behalve problemen tussen burgemeester en wethouders over partijpolitieke kwesties, wordt ook de slechte verhouding tussen burgemeester en gemeentesecretaris als een van de oorzaken aangewezen. De vergaderingen van het college van B en W zouden onder Scholtens leiding “veel te lang duren”, hij zou te weinig vergaderdiscipline hebben en teveel interrupties toestaan. In de paar weken dat het experiment nu gaande is, is de duur van de vergadering inderdaad aanzienlijk bekort, laat de woordvoerder weten.

Alhoewel iedereen met grote omzichtigheid te werk gaat lijkt er sprake van te zijn dat het gemeentebestuur aan de rand van een bestuurscrisis staat. Scholten zelf is niet voor commentaar bereikbaar. Hij is onlangs wegens een te hoge bloeddruk met ziekteverlof gegaan. Loco-burgemeester J. van Doorne, een van de twee PvdA-wethouders die het voorzitterschap van Scholten overnemen, ontkent dat: “We weten waarmee we bezig zijn, dus van een crisis is geen sprake. Dit heeft te maken met het functioneren van ons college als totaal. We moeten er met zijn allen uitkomen.” H. Ploeg, fractievoorzitter van de VVD, ziet het wat uitgesprokener: “D'r is een beetje crisis. De burgemeester trekt misschien wat veel taken naar zich toe en doet erg veel in de representatieve sfeer. Ik zie bovendien dat de burgemeester niet voldoende assistentie van de secretaris krijgt.” Ook CDA-fractievoorzitter V. Leussink spreekt van “spanningen binnen het college” en “een secretaris die te weinig ondersteuning biedt”. Volgens Leussink staan alle college-leden “teveel voor hun eigen zaak” en ontbreekt de samenhang in het college. Scholten zou te weinig eigen portefeuilles hebben, denkt hij.

PvdA-fractievoorzitter W. Spinhoven ligt naar eigen zeggen “niet wakker” van de problemen in het college. Hij ziet, net als PvdA-wethouder Van Doorne, in de genomen maatregel geen “brevet van onvermogen” van Scholten. “Het voorzitten van een vergadering is niet het enige punt waarop je het functioneren van een burgemeester beoordeelt.”

Scholten heeft, zo benadrukt de woordvoerder van de gemeente Arnhem, geen bevoegdheden ingeleverd maar slechts het technisch voorzitterschap.